Přihlásit
Fakultní novinky
  • Zápis do prvních ročníků bakalářského a navazujícího studia
  • Uzavření studijního oddělení v pondělí 19.8.2019
  • Zápis do vyšších ročníků akademického roku 2019/2020

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Andrea Klápšťová | Ft.Tul.cz

  Jméno: Andrea Klápšťová
Pracoviště: Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, budova B 4.p
Telefon: +420 48 535 3185
E-mail: andrea.klapstova@tul.cz
Pozice: doktorand
Školitel: Prof. RNDr. David Lukáš. CSc.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
RIV:  
Research Gate: ResearcherID
Stag: STAG

Téma disertační práce: Transport kapalin v nanovlákenných materiálech

Odborné zaměření:
Transport kapalin v nanovlákenných materiálech
Elektrostatické zvlákňování materiálů pro oftalmologické implantáty