Přihlásit
Fakultní novinky
  • Mezinárodní vědecká konference o soudržnosti Východ-Západ
  • Galerie G3P výstava
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Uchazeči

Elektronická přihláška ke studiu | Ft.Tul.cz

Elektronická přihláška
Písemná přihláška na adresu  Děkanát Fakulty textilní TU v Liberci
 Studentská 2
 461 17 Liberec 1
Údaje pro zaplacení
administrativního poplatku
 Platba výhradně bankovním převodem nebo kartou
 600,- Kč
 ČSOB č. účtu: 
305806603/0300        
 variabilní symbol: 649132   
 specifický symbol:  OBOROVÉ ČÍSLO dle údaje na el. přihlášce
 IBAN:  CZ8903000000000305806603
 SWIFT: CEKO CZ PP
Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku. Poplatek je nevratný. Lze se hlásit na více programů, je však nutno podat na každý program samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole, NENÍ POŽADOVÁNO.
Termín vydání rozhodnutí
o přijetí ke studiu 
 do 10.5.2019 -1.kolo,  do 25. 8. 2019 - 2.kolo
Termín ukončení
přijímacího řízení
 31. 8. 2019

Po podání  a zaplacení elektronické přihlášky je třeba na adresu studijního oddělení FT zaslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo bakalářského diplomu. Tištěná přihláška se na studijní oddělení nezasílá, uchazeč si ji může vytisknout pro svou vlastní potřebu. V případě ukončení středoškolského nebo bakalářského vzdělání až po podání přihlášky je třeba poslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo bakalářského diplomu dodatečně na studijní oddělení FT ihned poté, co je uchazeč obdrží.

Podrobné instrukce k vyplnění elektronické přihlášky.

Informace pro zahraniční studenty – NOSTRIFIKACE (netýká se studentů ze Slovenska) Povinností každého zahraničního studenta je předložit Nostrifikaci svého předchozího vzdělání. Bez platné Nostrifikace nemůže být přijatý uchazeč zapsán do studia.

Uchazeči o přijetí do bakalářského studijního programu žádají o Nostrifikaci předchozího středoškolského vzdělání na Krajském úřadě Liberec – školský odbor (adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2).
Uchazeči o přijetí do navazujícího studijního programu a doktorského studia žádají o Nostrifikaci předchozího vzdělání prostřednictvím rektorátu TUL (budova IC, kanc. prorektora RSV– Mgr. Jech Koldinská, tel. 48 535 3069, kamila.jech.koldinska@tul.cz )

Žádost o nostrifikaci.