Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Zimní Semestr-aktuální stav organizace výuky
  • Online výstava Semestrálky v Galerii N
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Uchazeči

Co můžete studovat na fakultě textilní? | Ft.Tul.cz

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci v rámci Dne otevřených dveří dává možnost uchazečům nahlédnout do svých učeben, jednotlivých pracovišť, laboratoří a ateliérů. Uchazeč se tak může přijít podívat, co jej čeká, má možnost individuálních konzultací a setkání s garanty oborů,  dozvědět se vše podstatné o studiu na fakultě a o přijímacím řízení.

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2020/2021 :

Sobota 13.02.2021 -  DOD Fakulty textilní  - od 10:00 hod

Detaily akce budou upřesněny v dostatečném časovém předstihu.

Parkování je možné přímo u budovy B a blízkém okolí v areálu univerzity.

Mapa