Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Studijní programy FT TUL pro akademický rok 2019/2020 | Ft.Tul.cz

  BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
  TEXTIL (B3107)
 3107R006 Textilní a oděvní návrhářství (TON) - pouze P P
 3107R007 Textilní marketing (TM) P/K
 3106R016 Textilní technologie, materiály a nanomateriály (TTMN) P/K
 3107R015 Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (VOMO) P/K
  NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
  TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (N3106)
 3106T017 Oděvní a textilní technologie (OTT) P/K
 3106T018 Netkané a nanovlákenné materiály (NNM) P/K
  PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (N3957)
 3911T023 Řízení jakosti (RJ) P/K
 3901T073 Produktové inženýrství (PI) P/K
  DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
 PRůMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (P0723D270001)
P0723D270001 Průmyslové inženýrství P/K
  TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (P3106)
 3106V015 Textilní technika a materiálové inženýrství P/K

 Forma studia: P - prezenční studium, K - kombinované studium

Studijní obory jsou plně akreditovány (akreditována je i výuka v anglickém jazyce).

Skladbu studovaných předmětů v jednotlivých oborech je možné si prohlédnout na stránkách FT (k dnešnímu dni jsou zde studijní programy pro 2018/2019, pro akademický rok 2019/2010 budou k dispozici později, ale zůstanou nezměněny) :

http://www.ft.tul.cz/studenti/bakalarske-a-navazujici-magisterske-studium/bakalarske-a-navazujici-magisterske-studium

tam lze nalézt příslušný obor -  jaké předměty povinné a volitelné obsahuje.

Podrobné náplně jednotlivých předmětů je dále možné zjistit na stránkách IS/STAG :

https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Tam je možné se dostat i z obecného přístupu bez hesla - Předměty- zadat zkratku předmětu ze studijního plánu a rozbalí se sylabus, tj. obsah předmětu, témata přednášek a cvičení, podmínky zkoušky a zápočtu...

Verze pro tisk