Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Studijní programy FT TUL pro akademický rok 2019/2020 | Ft.Tul.cz

  BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
  Návrhářství  (pouze prezenční forma studa) P
  Textilní marketing P/K
  Textilní technologie, materiály a nanomateriály P/K
  Výroba oděvů a technické konfekce P/K
  NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
  Textilní inženýrství P/K
  Průmyslové inženýrství P/K
  DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
P0723D270001 Průmyslové inženýrství P/K
P0723D270002 Textilní inženýrství P/K

 Forma studia: P - prezenční studium, K - kombinované studium

Studijní obory jsou plně akreditovány (akreditována je i výuka v anglickém jazyce).

Výuka kombinované formy studia probíhá 1x za měsíc v  soustředěních ve dnech ČT, PÁ, SO.

Skladbu studovaných předmětů a jejich podrobné náplně v jednotlivých programech je možné si prohlédnout  na stránkách IS/STAG - Programy a obory :

https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html

 

Verze pro tisk