Přihlásit

Složení Vědecké rady | Ft.Tul.cz

Fakulta textilní TUL: doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Luboš Hes, DrSc., Dr.h.c. FT TUL
  prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. FT TUL
  doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D. FT TUL
  doc. Svatoslav Krotký, ak.mal. FT TUL
  prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs FT TUL
  prof. Ing. Jiří Militký, CSc. FT TUL
  prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc. FT TUL
  doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. FT TUL
  doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. FT TUL
Ostatní fakulty TUL: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. FP TUL
  prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. FE TUL
  prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. FM TUL
  prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D. FS TUL
Externí členové: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. MFF UK Praha
  prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. FCH VUT Brno
  prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. FT UTB Zlín
  prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. FS ČVUT Praha
  Ing. Libuše Fouňová CLUTEX, o.s. Liberec
  doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. VŠP Jihlava
  prof. Ing. Radim Hrdina, CSc. FCHT Univerzita Pardubice
  doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. FEI VŠB-TU Ostrava
  prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. FSv ČVUT Praha

V Liberci dne 01.09.2021