Přihlásit
Fakultní novinky
  • Cena Nadace Preciosa - výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Letní škola statistických metod

Přehled všech novinek

svoč Covid19 DoD

Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP

Letos probíhá první ročník odborné soutěže s názvem

Cena Lva Wintera za BOZP

Jedná se o soutěž o nejlepší absolventskou práci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře spolu s textem práce je 15. 8. 2020.

Další informace naleznete na stránkách soutěže nebo v přiloženém letáku.2. 7. 2020