Přihlásit
Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Výstava "BÝT ZNAMENÁ BÝT JINÝ"

PALO MACHO
BÝT ZNAMENÁ BÝT JINÝ

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu "BÝT ZNAMENÁ BÝT JINÝ" sklářského výtvarníka Pala Macha

Místo konání: Galerie N v Jablonci nad Nisou, Jehlářská 14/520

Termín výstavy: 10. 4. 2024 - 15. 5. 2024 
Vernisáž výstavy: úterý 9. 4. 2024 od 17:00

Otevírací doba Galerie N: pondělí - pátek, 13:00 - 17:00, vstup zdarma

 
Výstava „Být znamená být jiný“ představuje výběr z tvorby sklářského výtvarníka Pala Macha. Součástí výstavy je prezentace děl Pala Macha a fotografky Jany Hojstričové.

Výstava Pala Macha s názvom Byť znamená byť iný pozostáva z dvoch relatívne samostatných častí. Prvú tvoria kruhové sklenené obrazy s výrezom. Tvar a rozmer obrazov je identický a táto vlastnosť z nich vytvára už na prvý pohľad ucelenú sériu. Samozrejme sériu, ktorú je možné hocikedy doplniť o ďalšie obrazy. Obvod kruhu možno považovať za niečo podobné rámu, lebo oddeľuje objekt od výstavného priestoru. Zároveň ho však možno považovať za hranicu, lebo ohraničuje plochu maľovania. Machove maľby sú zvláštne, na rozdiel od tradičnej maľby na sklo, v ktorej je sklo podkladom, čiara vytvára kontúry figúr a farba je podriadená figúre, v tomto prípade je čiara eliminovaná a farba oslobodená od povinnosti slúžiť ako pozadie alebo kolorovať figúry. Farba je autonómna, vzťahuje sa na seba samú a všetko, čo je dôležité pre konštitúciu zmyslu obrazov, je závislé od vzťahov medzi farbami a farebnými plochami. To znamená, že to, čo divák vidí na ploche obrazu, nedokáže priamo pomenovať, slovná deskripcia zlyháva, stáva sa bezmocnou voči obrazu a jediné, čoho sú slová schopné, je nanajvýš navigovať pohľad na to, čo si treba všímať pre získanie zmyslu. Zmysel obrazov treba chápať ako náročnú negociáciu medzi dielom a divákom, navyše sa divák musí zmieriť s tým, že získaný zmysel je vždy dočasný. Zmysel sa deje a mení sa od jedného pohľadu k druhému. Plocha objektov je poľom dynamického diania a konkrétny zmysel predstavuje vždy iba aktualizáciu jednej z virtuálnych možností.

To je však iba jeden aspekt, druhý aspekt je genetický, to znamená, že každý obraz možno považovať za jedno z políčok imaginárneho filmu, ktorý sa pokúša ukázať vývin Machovho maliarskeho rukopisu, autorského idiolektu za ostatných desať rokov. Obrazy v komprimovanej podobe vlastne rekapitulujú umelecký vývin, zviditeľňujú to, ako umelecké myslenie formuluje problém a jazykom maľby artikulujú efektívne riešenia. Cieľom riešenia nie je predostrieť jednoznačný výsledok, ale vyvolať u diváka estetické potešenie a zmeniť jeho vnímanie vzťahov farieb a plôch.


Druhá časť výstavy pozostáva z dvoch druhov objektov. Prvým dominuje linka, čiže ide o kresby. V tomto prípade je farba neutralizovaná a tvorí monochromatický podklad pre zvýraznenie liniek kresieb. Linky ohraničujú jednoduché figúry a treba povedať, že jednoduchosť je v tomto prípade vyslovene funkčná. Umožňuje totiž divákovi sa sústrediť na kresbu an sich, teda na to, čo je kresbe imanentné a čo sa nedá nahradiť inými zložkami jazyka výtvarného umenia. Kresba síce tvorí jednotu výrazu a významu, avšak táto jednota je veľmi labilná. Ak sa na obraz pozrie divák z jednej perspektívy, výraz sa stáva transparentným a divák priamo smeruje k porozumeniu významu. Ak sa divák na obraz pozrie z inej perspektívy, jeho pozornosť zaujme linka, jej fyzická prítomnosť, niečo, čo vníma esteticky bez toho, aby ju chápal ako transparentný nosič významu. Pohľady z obidvoch perspektív sú legitímne, dokonca nielen legitímne, ale aj nevyhnutné, pretože len ich komplementárnosť umožní rozumieť neredukovateľnej ambivalencii zmyslu obrazov.

Ďalšie objekty sú spoločné diela Jany Hojstričovej a Pala Macha. Treba pripomenúť, že Macho rád tvorí vo dvojici, dialóg s iným tvorcom mu slúži nielen k rozšíreniu možností tvorby, ale hlavne na zmenu seba samého. Dialóg chápe v hermeneutickom zmysle, pre neho je dobrým dialógom ten, ktorý nevedú účastníci, ale ktorý vedie účastníkov. V tomto dialógu každá strana niečo stráca a zároveň získava. Macho získava zvýšenú citlivosť pre inakosť, ktorá mu bráni ustrnúť a núti ho postupovať do neznámeho terénu. Aj preto jeho krédo tvorby presne vyjadruje názov výstavy: „Byť znamená byť iný“. Nie je to fráza, ani vyprázdnená floskula, je to drsné konštatovanie, pretože byť iným znamená byť nomádom, ktorý je neustále na ceste bez konca.

Palo Macho a Jana Hojstričová v současné době pedagogicky působí na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.
 

Technická univerzita v Liberci | Fakulta textilní | Katedra designu
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 485 353 940
E-mail: renata.storova@tul.cz

Univerzitní Galerie N
Jehlářská 14, 466 01, Jablonec nad Nisou
Telefon: +420 485 354 474
E-mail: galerie.n@tul.cz


3. 4. 2024