Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení Přijímací řízení druhé kolo 2023 svoc 2023

Dodatečný zápis do prvního ročníku studia

Pro uchazeče přijaté ke studiu v bakalářských a navazujících studijních programech FT, kteří se nemohli dostavit k zápisu do studia v řádném termínu, je náhradní datum zápisu :

Středa 15.září v 11:00 hod

posluchárně B5 – budova B,  3. podlaží (2.patro), Čížkova 3, Liberec 1 (areál TUL Husova)

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní pas, nezapomeňte na respirátor nebo roušku.

Při zápisu je nutné podat a zaplatit v hotovosti žádost o studentskou kartu (ISIC za 270,-Kč - pouze pro prezenční studenty, TUL karta s čipem za 140,-Kč nebo TUL karta bez čipu zdarma - všichni studenti).  

Budou Vám poskytnuty potřebné informace, týkající se studia, kreditového systému a jednotné evidence studentů v IS/STAG. Dle zákona se přijatý uchazeč stává studentem dnem zápisu do studia, takže Vám potvrdíme všechny předložené doklady, žádosti, slevy atd. Zapsat do studia může studenta i zástupce vybavený úředně ověřenou plnou mocí.

Žádost o ubytování na kolejích – podává se elektronicky – informace najdete na webových stránkách Kolejí a menz:

https://koleje.tul.cz/

 Uchazeči - cizinci, kteří dosud nedoložili studijnímu oddělení platnou Nostrifikaci a certifikát znalosti českého jazyka B2, mohou být do studia podmínečně zapsáni. V souvislosti s rozhodnutím MŠMT z 03/2021 o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci je stanovena lhůta pro předložení výše uvedených dokladů do 90 dnů ode dne zápisu do studia, nejpozději do 30.11.2021. Nebude-li Nostrifikace do tohoto data doložena, v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 188/2020 Sb., bude takto zapsanému studentovi studium ukončeno.


3. 9. 2021