Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení Přijímací řízení druhé kolo 2023 svoc 2023

Promoce FT TUL září 2021 - rozpis promocí

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ
FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

 pátek  24. září 2021

Aula budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec
 

11:00 hod

bakalářský studijní obor TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY
VÝROBA ODĚVŮ A MANAGEMENT OBCHODU S ODĚVY
TEXTILNÍ MARKETING
navazující studijní obor PRODUKTOVÉ INŽENÝRSTVÍ
ŘÍZENÍ JAKOSTI
navazující studijní program PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ


13:00 hod

bakalářský studijní obor TEXTILNÍ A ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ
TEXTILE AND FASHION DESIGN
navazující studijní obor ODĚVNÍ A TEXTILNÍ TECHNOLOGIE
NETKANÉ A NANOVLÁKENNÉ MATERIÁLY
NONWOVEN AND NANOMATERIALS
navazující studijní program
specializace
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ
Netkané textilie a nanovlákenné materiály
Oděvní technologie a materiály
Textilní technologie a materiály
navazující studijní program
specializace
TEXTILE ENGINEERING
Nonwovens and Nanofiber Materials


Sraz absolventů hodinu před zahájením každé promoce před aulou.

Hygienická opatření naleznete zde.
 


21. 9. 2021