Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení

Pozvánka na přednášku ombudsmana TUL "Rovné příležitosti"

Přednáška:      Rovné příležitosti

Rádi by jsme Vás pozvali na následující přednášku

Datum: 22.11.2022 od 14,20 hod.

Místo konání:  TUL- areál Husova, budova B, posluchárna B4

1. Rovné příležitosti jako základní hodnota české vlády a EU (15 min)

  • Rovnost de iure vs. rovnost de facto
  • Idea rovnosti v historické perspektivě
  • Existující genderové nerovnosti a jejich dopady

2. Příčiny nerovností ve vysokoškolském prostředí (45min)

  • Genderový řád a jeho současná povaha
  • Genderové stereotypy
  • Diskriminace – přímá a nepřímá
  • Sexuální obtěžování a genderově motivované obtěžování

3. Zásady nediskriminace na TUL (10 min)

  • Etický kodex
  • Institut ombudsmana

 4. Diskuse (20 min)

Přednášející:   Ing. Petr Pavlík, Ph.D.,
ombudsman – ochránce práv studentů a zaměstnanců TUL,
více informací na webových stránkách: https://www.tul.cz/univerzita/organy-tul/ombudsman/

Odborný profil přednášejícího:
Ing. Petr Pavlík, Ph.D., v současnosti působí jako zástupce vedoucí Katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje kurzy zaměřené na metodologii sociálních věd, filozofii vědy a prosazování principů nediskriminace. Ve svém výzkumu se věnuje primárně prosazování rovných příležitostí žen a mužů a transformaci vědy v ČR. Je předsedou Výboru pro institucionální zabezpečení politiky rovných příležitostí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.


16. 11. 2022