Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe svoc 2023

Komentovaná prohlídka výstavy ZARAKA a SYMPORA

ZARAKA - Pouzar/Straka
SYMPORA - Spolek Multiversum z.s. 
Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci  
Vás srdečně zve do Galerii N na

KOMENTOVANOU PROHLÍDKU

v sobotu 21.října 2023
od 15:00 - výstava ZARAKA
od 16:00 - výstava SYMPORA  

Obě výstavy můžete navštívit do 27. října 2023 v prostorách univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou.
Dvě výstavy, jedna galerie. Tak zní podtitul dvojvýstavy projektu ZARAKA a výběru z pěti let intermediálních Sympozií SYMPORA v Raspenavě. Co tyto dvě výstavy spojuje? Především přátelství hlavních protagonistů z obou projektů, snaha organizovat a pracovat na něčem ojedinělém a chuť představit poprvé pohromadě výsledky z obou projektů širší veřejnosti v kontextu jedné galerie. 
 
VÝSTAVA ZARAKA
básník a prozaik Josef Straka / výtvarník a šperkař Martin J. Pouzar
 
Společný výtvarně-literární projekt ZARAKA básníka a prozaika Josefa Straky a výtvarníka a šperkaře Martina J. Pouzara započal u příležitosti výstavy „Konec světa“ v Městské galerii MY v Jablonci nad Nisou v prosinci roku 2012, kde byl text Josefa Straky vyřezán do železného plechu a zezadu podsvícen červeným světlem. Na základě této první spolupráce vznikly pak dvě samostatné a přesto si něčím podobné realizace pro Ukradenou galerii v Děčíně-Podmoklech (2014) a pro Ukradenou galerii v Českém Krumlově (2015). V roce 2017 vznikla další dvě prostorová díla.
 
Projekt je vzájemným „rozhovorem“ mezi výtvarnou stránkou a textem. Vzniká skutečně rozhovorem mezi básníkem a umělcem, tak aby se část výtvarná co nejvíce propojila s částí textovou. Obě složky díla na sebe vzájemně reagují, text vzniká na základě toho, z čeho bude dílo zhotoveno, jakou bude mít podobu a zpětně celkový vzhled reaguje na text. Výsledná realizace vzniká součinností obou autorů.
 
V rámci projektu ZARAKA tvůrci dále pokračují v tomto „dialogu“, použitím dalších materiálů a vždy nového, nikdy nepublikovaného textu, který je napsán jen pro účely konkrétní realizace.


VÝSTAVA SYMPORA
Spolek Multiversum z.s. / kurátorka výstavy a pořadatelka sympozií: MgA. Marcela Kindl Steffanová 
 
První pětiletka splněna. Galerie N nabídne přehled pěti ročníků intermediálního sympozia Sympora, které pořádá spolek Multiversum z.s. od roku 2017 v Raspenavě.
  
Výtvarným leitmotivem sympozií byl genius loci místa, ale také individuální témata jednotlivých ročníků jako například světlo, vizuální smog, something new a další. Tato témata se odráží v dílech více jak 40 výtvarníků, kteří tvořili v různých uměleckých oborech. Některá díla jsou těžko přenositelná, protože jsou vytvářena jako site specific art, ta zprostředkujeme divákům digitálním přenosem na obrazovce. Výstava v Galerii N dává nyní možnost vidět díla z jednotlivých ročníků pohromadě a v galerijním kontextu.
  
Na výstavě diváci mimo jiné uvidí:
obrazy Elišky Hamajdové na téma Světlo v krajině, brože vyrobené z hlíny od Kristýny Spanihelové nebo audionahrávku zvuků z určitých míst od Dominika Knapa, sochy od Jakuba Tauše a mnohé další.
  
www.sympora.cz

Galerie N je univerzitním výstavním prostorem Katedry designu Fakulty textilní na Technické univerzitě v Liberci. Programem galerie je prezentace studentů, pedagogů Katedry designu a dalších vysokých škol a výtvarníků z mnoha uměleckých oblastí. Galerie N má potenciál prohloubit dialog mezi studenty a profesionálními výtvarníky a také navázat kontakt s prostředím města Jablonce i mimo uzavřený svět univerzitního kampusu.


16. 10. 2023