Přihlásit
2. kolo přijímacího řízeni 2024 Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Adventní koncert

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
děkanka Fakulty textilní
vás srdečne zve na

Adventní koncert

ve čtvrtek 17. 12. 2015 v 18 hodin v aule budovy „G
Technické univerzity v Liberci, Univerzitní námestí 1410/1,

pořádaný ve spolupráci Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Fakulty strojní, Fakulty textilní, Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Ekonomické fakulty a Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci30. 11. 2015