Přihlásit

Galerie N | Ft.Tul.cz

Galerie N je univerzitním výstavním prostorem Katedry designu, Fakulty textilní na Technické
Univerzitě v Liberci. Naším programem je prezentace studentů, pedagogů z Katedry designu a výtvarníků z mnoha uměleckých oblastí. Věříme, že Galerie N má potenciál prohloubit dialog mezi studenty a profesionálními výtvarníky a také navázat kontakt s prostředím města Jablonce i mimo uzavřený svět univerzitního kampusu.

Otevřeno: 
pondělí - pátek 
13.00 - 17.00
(mimo uvedenou domu po telefonické domluvě na +420 603 330 576)

 

VÝSTAVNÍ PLÁN  2023

od pá 13. 1. je z důvodu úspor galerie zavřená do 24. 2.

 

út. 1. března – čt. 30. března  
(vernisáž 28. 2. v 17.00)
ČAS NÁHODY
Výběr prací sklářského výtvarníka a pedagoga Václava Řezáče za posledních 5 let jeho tvorby. Úvodní slovo Oldřich Palata.

 

út. 4. (5.) dubna - čt. 4. května
(vernisáž 4.- 5. 4. v 17.00)
TEXTIL
Výstava pedagogů VŠVU Bratislava z Ateliéru textilní tvorby a Ateliéru textilního designu- prof. Julia Sabová, doc. Blanka Cepková, doc. Maria Fulková.

 

út. 9. (10.) května - pá. 2. června 
(vernisáž 9.- 10. 5. v 17.00) 
SEVEROČESKÁ SBÍRKA ROMANA KARPAŠE
Výběr sbírky bude prezentovat nejen osobnosti z výtvarné scény Jablonecka, ale i některé pedagogy technické univerzity. 

 

út. 6. června - pá. 16. června
(vernisáž 6.6. v 17.00)
ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE
Výstava studentských prací Katedry designu Technické univerzity v Liberci, úvodní slovo Oldřich
Palata. 

 

út. 20. června – čt. 30. června
(vernisáž 20.6. v 17.00)
SEMESTRÁLKY
Výstava semestrálních prací studentů bakalářského a magisterského studia. Vernisáž výstavy s módní přehlídkou 20. 6. v 17.00, úvodní slovo Renata Štorová. 

 

Plán výstav se může měnit dle aktuální situace.