Přihlásit

Podmínky pro vystavující | Ft.Tul.cz

Galerie je využívána pro výstavy prací studentů TUL KDE, studentských prací výtvarných škol podobného zaměření, pedagogů, absolventů a výtvarníků.

- Pojištění vystavených exponátů je řešeno v rámci pojištění a bezpečnostního zajištění celé budovy.
- Pohoštění neposkytujeme (vystavující si mohou zajistit dle vlastních možností).

TIŠTĚNÁ A DIGITÁLNÍ PROPAGACE

PLAKÁT
plakát 1000 × 700 mm (umístěn na vývěsní tabuli před galerií)
plakát 420×594 mm (umístěn na Katedře designu v budově B a v menze TUL)
- formát: pdf

 Nezbytné info na plakát v případě, že si grafickou úpravu budete dělat sami zašleme (loga, atd.)
 Plakáty vytiskneme. Plakáty po městě nevylepujeme.

POZVÁNKA:
DL nebo A5

- formát: pdf

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
1080 x 1920 px (Instagram - stories)
1200 x 628 px (Facebook – úvodní fotka událost)
851 x 315 px (Facebook – úvodní fotka stránky)
800 x 800 px (web)

- formát: jpg

TISKOVÁ ZPRÁVA
Je vhodná a media ji vyžadují.