Přihlásit

Podmínky pro vystavující | Ft.Tul.cz

Galerie je využívána pro výstavy prací studentů TUL KDE, studentských prací výtvarných škol podobného zaměření, pedagogů, absolventů a výtvarníků.

- Pojištění vystavených exponátů je řešeno v rámci pojištění a bezpečnostního zajištění celé budovy.
- Pohoštění neposkytujeme (vystavující si mohou zajistit dle vlastních možností).

TIŠTĚNÁ A DIGITÁLNÍ PROPAGACE

PLAKÁT
1 plakát 100×70 cm, umístěn na vývěsní tabuli před galerií.
2-3 plakát A2 420×594 mm umístěny na TUL Katedře designu v budově B a v menze

 Nezbytné info na plakát v případě, že si grafickou úpravu budete dělat sami zašleme (loga, atd.)
 Plakáty vytiskneme. Plakáty po městě nevylepujeme.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
1920x1080px instagram
1080x1080px web

TISKOVÁ ZPRÁVA
Je vhodná a media ji vyžadují.