Přihlásit

Výstavy | Ft.Tul.cz

VÝSTAVA PALO MACHO - BÝT ZNAMENÁ BÝT JINÝ

Katedra designu Fakulty textilní TUL Vás srdečně zve na výstavu "BÝT ZNAMENÁ BÝT JINÝ", která představuje výběr z tvorby sklářského výtvarníka Pala Macha. Součástí výstavy je prezentace děl Pala Macha a fotografky Jany Hojstričové.

Místo: Galerie N v Jablonci nad Nisou, Jehlářská 14/520
Vernisáž výstavy: úterý 9. 4. 2024 od 17:00
Termín výstavy: 10. 4. 2024 - 15. 5. 2024
Úvodní slovo: prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
Grafika výstavy: Peter Nosáľ

SEMESTRÁLKY MAGISTŘI

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na SEMESTRÁLKY 2024, výstavu semestrálních prací studentů magisterského studijního programu Design - textil, oděv, sklo, šperk.

Místo konání: Galerie N v Jablonci nad Nisou, Jehlářská 14/520
Vernisáž výstavy: úterý 23. 1. 2024 v 17:00
Termín výstavy: 24. 1. 2024 - 16. 2. 2024

Pod výtvarným vedením pedagogů Katedry designu doc. ak. mal. Svatoslava Krotkého, doc. M.A. Ludmily Šikolové, MgA. Martina Hlubučka, Mgr.art. Zuzany Veselé a za podpory všech členů katedry studenti vytvořili pestrou škálu projektů, které předvádějí jejich talent a inovace.

 ATELIÉR TEXTILU

V Ateliéru textilu se studenti pustili do volných úkolů, využívajících textilní materiály k tvorbě uměleckých artefaktů a prostorových kompozic. Práce v tomto ateliéru demonstrují všestrannost a tvůrčí potenciál textilních materiálů nad rámec běžných aplikací. Studenti se ponořili do experimentálních technik, mísili tradiční řemeslo se současnými přístupy, aby posunuli textilní médium do nových dimenzí. 

ATELIÉR ODĚVU 

Základem semestrálních projektů studentů Ateliéru oděvu je pečlivé zaměření na hledání inovativních řešení a tvarosloví siluet oděvů, které reagují na tvary a reflektují proporce lidského těla. Studenti využívají tradiční řemeslné zpracování v důmyslném moderním pojetí designu a výroby oděvů.  V mnohých projektech se odráží vlastní osobní téma, které studenty aktuálně zajímá. Zkoumají témata udržitelnosti a principy bezodpadového designu.

ATELIÉR SKLA

Pro Ateliér skla se studenti ponořili do tvorby vlastních uměleckých projektů a posouvali hranice abstraktního umění realizací skleněných plastik. S neomezenou kreativitou se studenti pustili do neprobádaných území a využívají poddajnost a průsvitnost skla, aby uvedli své vize do života. Realizace ukazují schopnost studentů posouvat hranice tvůrčí invence a zároveň vzdávat hold bohaté tradici sklářského řemesla. V konečném důsledku je Ateliér skla důkazem nadčasové přitažlivosti skla jako média uměleckého objevování a bezmezné kreativity.

ATELIÉR ŠPERKU

Na výstavě za Ateliér šperku studenti prezentují unikátní umělecké projekty, které předvádějí skrze nekonvenční přístupy k autorskému šperku. Návštěvníci výstavy uvidí odvážné experimenty studentů s formou i funkcí, rozmanitost použitých materiálů, zkoumání netradičních forem a začleňování inovativních technik.

 

VÝSTAVA MARTA NYMSOVÁ - ČERNORYBÍZOVÁ

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci  Vás srdečně zve na výstavu výtvarnice a designérky Marty Nymsové - Černorybízová.

Vernisáž: pondělí 11. prosince 2023 od 17:00 v Galerii N v Jablonci nad Nisou.
Výstava: od 12. prosince 2023 do 19. ledna 2024.

Výstava Marty Nymsové (1948–2022) v jablonecké Galerii N představuje průřez tvorbou výtvarnice a designérky pocházející z Blanska, ale žijící převážnou část svého života v Praze a na sklonku života v Liberci. Výstava skládá fragmenty pozůstalosti autorky a nastiňuje především prostřednictvím návrhů na papíře, realizací v podobě tisků na textil, koberců, textilních vzorků i obrazů a drobných kreseb její produktivitu a výtvarné směřování.

Marta Nymsová byla svým přístupem k tvorbě bytostnou „textilačkou“. Textilní materiál provázel její život od raných let, kdy studovala pod vedením Bohdana Mrázka tkalcovskou designaturu a výtvarné zpracování oděvu na SPŠ textilní v Brně. Několik let pracovala jako textilní návrhářka v n. p. Tiba ve Dvoře Králové nad Labem, později také jako návrhářka v ÚBOK Praha v oddělení vývoje tisku. Před rokem 1990 se účastnila výstav a přehlídek na legendární pražské Bertramce. V roce 1997 navázala spolupráci s oděvní návrhářkou Helenou Fejkovou, pro kterou vytvořila autorské tisky na len, realizované na celé kolekci oděvů. Podle návrhu Marty Nymsové potiskovala pro Helenu Fejkovou kožešiny také KARA Trutnov. Od roku 1998 se Marta Nymsová věnovala volné výtvarné činnosti, vytvářela dezény pro desítky českých i zahraničních firem, získala několik ocenění v soutěžích o nejlepší návrh textilního vzoru.

Tvorba Marty Nymsové se odehrává v několika polohách a vrstvách. Abstrakce versus zachycení reality, tvary a znaky versus květiny a zvířecí motivy, návrhy na textil versus malba. Výstava představuje práci Marty Nymsové v oblasti textilního návrhářství, ale také její volnou tvorbu – obrazy malované na batist, karton či plátno. Tyto „dva světy“ na sebe většinou navazují a odhalují jasné spojující linie, jako jsou plošné řešení celku, specifická práce s barvou a rastrem či sjednocující náměty, občas se ale rozcházejí jako nazlobené sestry, které však stále zůstávají příbuznými. Realizace v oblasti produktového designu jsou fragmentární, jelikož většina návrhů byla vyrobena v českých i zahraničních firmách a finální produkty se buď nedochovaly, nebo nebyly dosud dohledány. Výstava v této oblasti představuje počátek pátrání po dalších, hlubších informacích o produktech a kooperacích Marty Nymsové, která se jimi za svého života nechlubila a dnes už nám je bohužel neposkytne.

Finanční zajištění, produkce: Jitka Muchová
Kurátor: Adéla Mende
Grafika: Jitka Muchová
Realizace oděvů se sublimačním tiskem: Jitka Muchová
Realizace výstavy: Jitka Muchová, Adéla Mende, příbuzní a přátelé

Děkujeme Severočeskému muzeu v Liberci za zapůjčení sbírkových předmětů.

 

VÝSTAVA MASTER OF CRYSTAL 2023

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci a Preciosa Ornela Vás srdečně zvou na výstavu Master of Crystal 2023.

Výstava: od 22. listopadu 2023 do 7. prosince 2023 v Galerie N.
Vernisáž: úterý 21. listopadu 2023 od 17:00.

Mladá krev oddaná sklu. Studenti využili tradiční perličky k nečekaným výsledkům během soutěže Master of Crystal 2023. Všechna díla finalistů 16. ročníku soutěže Master of Crystal s tématem „Perlička i trochu jinak“ můžete shlédnout v Galerii N, kde budou vystavena se současně probíhající výstavou Fascinace Santinim.

Master of Crystal je prestižní soutěž pro všechny mladé kreativce, studenty i absolventy středních nebo vysokých škol se zaměřením na design a umění. A také pro každého, kdo má chuť ovlivňovat podobu současného českého designu.
 
Zadané téma letošního ročníku soutěže Master of Crystal 2023, Perlička i trochu jinak, umožnilo mladým výtvarníkům nastavit si cestu k netradičním přístupům pro využití českých skleněných perliček s produktovou značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads™.
 
Preciosa Ornela jako pořadatel 16. ročníku této soutěže nabídla zájemcům z řad studentů a mladých designérů přístup k unikátnímu sortimentu skleněných perliček s nejširším výběrem barev, tvarů a velikostí.    
 
Výzva pro nahlédnutí do světa perliček dostala nový rozměr i díky spolupráci s Katedrou sklářských strojů a robotiky, Fakulty strojní, Technické univerzity v Liberci. Technologie a inovativní technologické přístupy, které mohli soutěžící pro realizaci svých návrhů využít, byly prezentované v rámci březnového motivačního workshopu v Jablonci nad Nisou nejen vedoucím zmiňované katedry, panem Vlastimilem Hotařem. Nabídka pro případnou spolupráci zde byla prezentovaná i paní Lucií Karlovou, členkou představenstva Preciosa, a.s. Zájemci o případný přístup k potřebným technologiím mohli absolvovat pod vedením pana Pavla Hartla exkurzi do jablonecké, aktuálně nejmoderněji vybavené Střední školy řemesel a služeb.

Šestičlenné odborné porotě ve složení Lucie Karlová, Vlastimil Hotař, Milada Valečková, Petr Nový, Václav Řezáč a Jaroslava Růžičková bylo odprezentováno téměř padesát velice kvalitních návrhů, ze kterých bylo poměrně obtížné zvolit zúžený výběr postupujících. Proto se porota rozhodla pro rozšířenou řadu 12 finalistů, kteří měli za úkol dovést své návrhy a vzorky k plné realizaci. S poděkováním všem, které zaujalo letošní soutěžní téma, nabídla Preciosa Ornela i do budoucna možnost další spolupráce.
 
„Letošní sezóna se soutěži Master of Crystal evidentně vydařila. Troufám si říci, že uzrála k téměř dokonalému splnění zadání soutěže i našich představ o jejím průběhu. Cením si všech soutěžících a jsem ráda za rozhodnutí, dát šanci k realizaci více návrhům, než bývá obvyklé. Vítězi jsou pro mě všichni ti, kteří svá díla dovedli až do zdárné finalizace. Úroveň prací letošních finalistů zvyšuje prestiž této soutěže. Poděkování tedy patří i všem kolegům i externím spolupracovníkům, kteří přispěli radou, či pomocí“, sdělila Jaroslava Růžičková.
 
Brože, antistresové hračky, vázy, interiérové doplňky, či ruční papír? Porotci Master of Crystal vybírali vítěze z 10 odevzdaných finálových prací, jejichž autory jsou Eliška Daňková, Matyáš Barák, Klára Hoffmanová, Karolína Jeřábková, Linda Kastlová, Natálie Kubíková, Anna Martinková, Michaela Spružinová, Josefína Váchová a Kristýna Venturová. Vítězkou 16. ročníku soutěže a držitelkou titulu Master of Crystal 2023 se stala Josefína Váchová za dílo Pearl Paper. Odbornou porotu nadchla myšlenkou spojení recyklace skleněných perliček a ručního papíru a jeho širokým využitím ve veřejném i soukromém prostoru.
 
„Materiály spolu vytvářejí zajímavý dialog ve struktuře objektu,“ popisuje vítězný objekt jeho autorka Josefína Váchová, která se s perličkami setkala jen jako malá při jejich navlékání. „Práce s nimi v kombinaci s japonským papírem byla pro mě nová,“ vysvětluje Josefína, která se s technologií výroby japonského papíru seznámila díky Michalovi Gorcovi ze zdislavské firmy Papyrea. Kvality materiálu autorka spatřuje v tom, že je odolný a také, stejně jako sklo, propouští světlo.
 
Fotografie finálových děl Master of Crystal 2023

 

VÝSTAVA FASCINACE SANTINIM

Místo konání: Galerie N, Jehlářská 14/520, Jablonec nad Nisou
Vernisáž výstavy: ve čtvrtek 2. listopadu 2023, v 17:00
Termín výstavy: 3. listopadu – 7. prosince 2023

Výstavu zahájí přímo autorka projektu a kurátorka výstavy Anna Matoušková a ředitel Západočeského muzea v Plzni Jiří Orna.

Výstava Fascinace Santinim prezentuje autorské šperky a objekty inspirované Janem Blažejem Santinim-Aichelem z tvorby Veroniky Pouzarové, Miroslavy Veselé a studentů ateliéru Kov a šperk Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Na vernisáži proběhne křest nového katalogu.

Západočeské muzeum v Plzni (dále ZČM) se projektem Fascinace Santinim připojuje k připomínce 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela (dále JBS), a to z pozice specifického vztahu Plzně k JBS (v Plzni tkví české kořeny JBS, jeho babička pocházela z Plzně). Výstava otevírá téma tzv. druhého života významných umělců, v daném případě zejména v oblasti autorského šperku. Představí se tak šperky a objekty inspirované JBS, které vznikly jako závěrečné práce dvou absolventek Západočeské univerzity v Plzni, MgA. Veroniky Pouzarové a Mgr. Miroslavy Veselé. Kolekci absolventských šperkařských děl doplní ukázky jejich současné tvorby inspirované Santinim. Na díla absolventek naváže soubor prací současných studentů ateliéru Kov a šperk Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni vedeného MgA. Martinem Vernerem.

Výstava byla poprvé, od května tohoto roku, instalována v refektáři bývalého františkánského kláštera v Plzni, který je sídlem Muzea církevního umění Plzeňské diecéze, pobočky ZČM. Nyní máte možnost shlédnout tuto výjimečnou výstavu i v Jablonci nad Nisou v prostorách univerzitní Galerie N, Technické univerzity v Liberci, kam byla z Plzně převezena ve své kompletní podobě.

Autorka projektu: PhDr. Anna Matoušková
Kurátoři výstavy: PhDr. Anna Matoušková,  Mgr. David Csukás

 

DVOJVÝSTAVA ZARAKA A SYMPORA

Místo konání: Galerie N, Jehlářská 14/520, Jablonec nad Nisou
Vernisáž výstavy: 27. září 2023, v 17 hodin
Termín výstavy: 27. září – 27. října 2023

Dvě výstavy, jedna galerie. Tak zní podtitul dvojvýstavy projektu ZARAKA a výběru z pěti let intermediálních Sympozií SYMPORA v Raspenavě. Co tyto dvě výstavy spojuje? Především přátelství hlavních protagonistů z obou projektů, snaha organizovat a pracovat na něčem ojedinělém a chuť představit poprvé pohromadě výsledky z obou projektů širší veřejnosti v kontextu jedné galerie. 

 VÝSTAVA ZARAKA
básník a prozaik Josef Straka / výtvarník a šperkař Martin J. Pouzar
 
Společný výtvarně-literární projekt ZARAKA básníka a prozaika Josefa Straky a výtvarníka a šperkaře Martina J. Pouzara započal u příležitosti výstavy „Konec světa“ v Městské galerii MY v Jablonci nad Nisou v prosinci roku 2012, kde byl text Josefa Straky vyřezán do železného plechu a zezadu podsvícen červeným světlem. Na základě této první spolupráce vznikly pak dvě samostatné a přesto si něčím podobné realizace pro Ukradenou galerii v Děčíně-Podmoklech (2014) a pro Ukradenou galerii v Českém Krumlově (2015). V roce 2017 vznikla další dvě prostorová díla.
 
Projekt je vzájemným „rozhovorem“ mezi výtvarnou stránkou a textem. Vzniká skutečně rozhovorem mezi básníkem a umělcem, tak aby se část výtvarná co nejvíce propojila s částí textovou. Obě složky díla na sebe vzájemně reagují, text vzniká na základě toho, z čeho bude dílo zhotoveno, jakou bude mít podobu a zpětně celkový vzhled reaguje na text. Výsledná realizace vzniká součinností obou autorů.
 
V rámci projektu ZARAKA tvůrci dále pokračují v tomto „dialogu“, použitím dalších materiálů a vždy nového, nikdy nepublikovaného textu, který je napsán jen pro účely konkrétní realizace.

 

VÝSTAVA SYMPORA
Spolek Multiversum z.s / kurátorka výstavy a pořadatelka sympozií: MgA. Marcela Kindl Steffanová 
 
První pětiletka splněna. Galerie N nabídne přehled pěti ročníků intermediálního sympozia Sympora, které pořádá spolek Multiversum z.s. od roku 2017 v Raspenavě.
  
Výtvarným leitmotivem sympozií byl genius loci místa, ale také individuální témata jednotlivých ročníků jako například světlo, vizuální smog, something new a další. Tato témata se odráží v dílech více jak 40 výtvarníků, kteří tvořili v různých uměleckých oborech. Některá díla jsou těžko přenositelná, protože jsou vytvářena jako site specific art, ta zprostředkujeme divákům digitálním přenosem na obrazovce. Výstava v Galerii N dává nyní možnost vidět díla z jednotlivých ročníků pohromadě a v galerijním kontextu.
  
Na výstavě diváci mimo jiné uvidí:
obrazy Elišky Hamajdové na téma Světlo v krajině, brože vyrobené z hlíny od Kristýny Spanihelové nebo audionahrávku zvuků z určitých míst od Dominika Knapa, sochy od Jakuba Tauše a mnohé další.
  
www.sympora.cz    
www.facebook.com/sympora    
www.instagram.com/sympora_sympozium  

 

VÝSTAVA PRVNÍ MAGISTŘI A BAKALAUREÁTY

Výstava závěrečných prací studentů magisterského studijního programu Design - textil, oděv, sklo, šperk a bakalářského studijního programu Návrhářství Katedry designu FT TUL s módní přehlídkou. Úvodní slovo Oldřich Palata.

Vernisáž s módní přehlídkou: 6. 6. 2023 od 17:00, budova N v Jablonci nad Nisou
Výstava: od 7. 6. 2023 do 16. 6. 2023 v budově N v Jablonci nad Nisou

            

 

VÝSTAVA FIBER’SK

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci  
Vás srdečně zve na výstavu FIBER’S SK, která proběhne od 6. dubna do 4. května 2023
v prostorách univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou.

Srdečně jste zváni na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční ve středu 5. dubna 2023 od 17 hodin. Úvodní slovo výstavy: doc. Blanka Cepková.

Výstava prezentuje tvorbu osmi  slovenských  textilních výtvarnic  působících na Katedře textilní tvorby VŠVU v Bratislavě. 

Spoločným menovateľom je textilný materiál v jeho rozličných podobách. Z diel ôsmych výtvarníčok vzniká pomerne heterogénny výstavný súbor prezentovaný pod názvom FIBER ‘SK v Galérii N v Jablonci nad Nisou. Výstava odkrýva zaujímavú skladbu individuálnych výtvarných konceptov jednotlivých autoriek a ich rôznorodé spôsoby spracovania materiálu. Predstavujú aktuálnu polohu Fiber Art-u, Soft Art-u, ale aj oživenie tradičných techník a ekologických postupov v spracovaní materiálu, digitálne technológie, prácu s vyradenými textíliami až po dizajnu odevu. Popri konfrontácii s médiom textilu nahliadame aj do ich vzájomnej spolupráce a medzigeneračného dialógu. 

Výstava dáva možnosť spoznať osobnosti, ktoré koncipujú zameranie katedry textilnej tvorby v jej profilových ateliéroch a predmetoch.

Vystavujúci autori: Júlia Sabová, Mária Fulková, Blanka Cepková, Karina Rothensteinová, Ingrid Ondrejičková, Beáta Gerbócová, Barbora Peuch, Zuzana Šebeková.

 

VÝSTAVA ČAS NÁHODY - VÁCLAV ŘEZÁČ

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci  
Vás srdečně zve na výstavu Čas náhody, KTERÁ proběhne od 1. března do 30. března 2023
v prostorách univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou.

Srdečně jste zváni na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční v úterý 28. února 2023 od 17 hodin. Úvodní slovo výstavy: Mgr. Oldřich Palata.

 Výstava Čas náhody představuje výběr z tvorby sklářského výtvarníka a pedagoga Václava Řezáče za posledních pět let.

 

Výstava Znovu spolu

Výstava nazvaná Znovu spolu po několika letech svedla dohromady sklářského výtvarníka a pedagoga Martina Hlubučka a některé jeho bývalé studentky a studenty.

Na výstavě jsou prezentovány jak středoškolské práce vystavujících, které vznikaly pod jeho výtvarným vedením, tak díla pozdější a současná. Koncept výstavy vybízí návštěvníky k tomu, aby zkoumali vzájemnou úlohu učitele-umělce a míru vlivu na profesní kariéru jeho žáků.

Vystavující: Radek Brezar, Alena Ehrenbergerová (roz. Hesounová), Lenka Herbová, Martin Hlubuček, Eva Horáčková (roz. Pavlíková), Filip Jurný-Vojta, Rebeka Krsková, Zuzana Kynčlová, Eliška Lhotská, Jiří Štencl, Marie Vlková (roz. Cvrčková).

Místo konání: Galerie N, Jablonec nad Nisou
Vernisáž výstavy: 6. prosince 2022, v 17 hodin
Termín výstavy: 7. prosince 2022 – prodlouženo do 27. ledna 2023
Úvodní slovo: Mgr. Oldřich Palata
Grafika výstavy: Filip Jurný-Vojta

 

 

Výstava Otevřeno

Výstava k 20. výročí Galerie N a Katedry designu FT TUL v Jablonci n. N. Galerie N, Jehlářská 14/520, 46601 Jablonec n. N.

Termín výstavy: 9. listopadu - 2. prosince 2022, vernisáž 8. listopadu 2022 v 17:00.

V roce 2022 si připomíná Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 30. výročí zahájení bakalářského studijního programu Návrhářství. Pod titulkem 30 let DESIGNU na Fakultě textilní se 14. října 2022 uskutečnilo setkání současných i bývalých pracovníků Katedry designu a absolventů studia v prostorách Technické univerzity v Liberci. „Součástí bohaté historie studia designu je i 20. výročí studijní specializace Návrhářství skla a šperku a současně otevření provozu univerzitní Galerie N v prostorách katedry v Jablonci nad Nisou,“ řekla proděkanka pro vědu, výzkum a vnější vztahy Jana Drašarová.

V akademickém roce 2001/2002 rozšířila Fakulta textilní svou působnost do Jablonce nad Nisou, kde vytvořila své profesionálně vybavené detašované pracoviště pro zaměření Návrhářství skla a šperku. Tato specializace navázala na dlouhodobou šperkařskou a sklářskou tradici severočeského regionu. „Význam pracoviště i studijního programu byl v letošním akademickém roce 2022/2023 posílen nově otevřeným magisterským studijním programem Design – textil, oděv, sklo, šperk,“ poznamenala Renata Štorová, vedoucí Katedry designu. Na specializovaném pracovišti v bývalé pomocné budově Městského divadla v Jablonci n. N. získala Katedra designu pro unikátní studium důstojné profesionální tvůrčí prostředí a technologické zázemí sklářských a šperkařských dílen. Rekonstrukce působivé budovy z roku 1911 umožnila vybudovat také reprezentativní výstavní prostor univerzitní Galerie N, který nabízí všestranné využití včetně prezentace prací studentů a pedagogů. Autor rekonstrukce Boris Šonský přestavěl prostor sice radikálně, ale se zachováním mnoha originálních architektonických prvků ve stylu geometrické moderny. Nadčasový interiér galerie je jedinečný svou strohostí a přitom exkluzivitou, která je vhodná pro mnoho typů instalací. Poloha galerie v centru města nabízí laické i odborné veřejnosti nejen pestrost výstavních témat, ale také pořádání společenských akcí, které ji tak začleňují mezi významné kulturní stánky. V programu galerie jsou zařazeny také výstavy pedagogů. Studenti tak mohou bezprostředně porovnávat vlastní postoj s výtvarnými názory a autorskou tvorbou našich i zahraničních výtvarníků. Dokladem dlouhodobé koncepce a kvality galerie je zájem o prezentaci studentské tvorby ze strany dalších vysokých škol s podobným zaměřením.

20 let života Galerie N a Katedry designu TUL v jablonecké budově oslavíme samostatnou výstavou OTEVŘENO, která představí aktuální autorskou tvorbu současných pedagogů. „Vystavovat bude 17 pedagogů, kteří ve vzájemné symbióze představí svou aktuální výtvarnou tvorbu prostřednictvím interiérového a oděvního textilu, skleněných plastik, svítidel, grafik, šperků, stolních objekt, nebo také instalací site-specific,“ sdělila kurátorka výstavy Kateřina Nora Nováková.

Mezi vystavujícími autory uvidíme práce mnoha výtvarníků: Miroslava Focke, Martin Hlubuček, Zuzana Kadlecová, Svatoslav Krotký, Eliška Látalová, Ondřej Ludín, Jakub Neufuss, Aleš Novák, Jana Pimková, Martin J. Pouzar, Václav Řezáč, Denisa Smetanová, Marcela Kindl Steffanová, Jana Válková Střílková, Ludmila Šikolová, Zuzana Veselá a Petra Vlachynská.

 

Výstava Schmuck Wander

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu mezinárodního putovního projektu Schmuck Wander.

Srdečně jste zváni na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční ve čtvrtek 6. října 2022 od 17 hodin.

Mezinárodní projekt Schmuck Wander podporuje tvůrčí spolupráci umělců pohybujících se na pomezí originálního šperku a volné plastiky. Záměrem je navázat nové kontakty, posílit komunikaci napříč geografickými či generačními hranicemi a především vytvořit společná umělecká díla. Myšlenka uspořádat tento jedinečný "putovní" šperkařský projekt se zrodila ze zájmu slovenských šperkařů o globální integraci v oblasti uměleckého šperku. Původní projekt začal na Slovensku v roce 2009 a od té doby se uskutečnilo pět ročníků, po nichž následovala řada výstav například v Mnichově, Berlíně, Vídni, Praze a Budapešti. Současná výstava představuje výsledky všech ročníků Schmuck Wander. První dvě vydání byla založena na volné interpretaci a práci se stejným počátečním materiálem, třetí vydání bylo věnováno dílu významného slovenského šperkaře Antona Cepky, čtvrté vzpomínce na slovenskou výtvarnici Betty K. Majerníkovou, a páté vzpomínce na významného českého sochaře a šperkaře Vratislava Karla Nováka, jehož kinetické a světelné objekty, šperky a body-artové projekty obohatily českou výtvarnou scénu konce 20. a počátku 21. století.

Koncepce výstavy: Mária Hriešik Nepšinská, Tereza Vernerová Volná, grafický design: Lucia Pelikantová, fotografie: Peter Ančic, Filip Cepka. Výstavu z veřejných zdrojů podpořili Fond na podporu umění a Fond výtvarných umění.

 

Pavel Werner - SKLO

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu Pavla Wernera s názvem Sklo.

Výstava proběhne od 1. září do 30. září 2022 v prostorách univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou. Srdečně jste zváni na slavnostní zahájení výstav s úvodním slovem Mgr. Oldřicha Palaty, které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2022 od 17 hodin.

Výstava s názvem „SKLO“, představí skleněné plastiky, malby a kresby dlouholetého pedagoga a emeritního ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy v Kamenickém Šenově Pavla Wernera. Univerzitní Galerie N představí mnohaletý soubor prací tohoto sklářského výtvarníka, jehož kvalitu potvrzuje zastoupení ve sbírkách mnoha institucí nejen v Čechách, ale také v Německu, Holandsku, USA a řada realizovaných rozměrných interiérových kompozic.

 

BAKALAUREÁTY 2022

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu závěrečných bakalářských studentských prací studijního programu Návrhářství - zaměření Návrhářství skla a šperku a Návrhářství textilu a oděvu BAKALAUREÁTY 2022.

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 14. června 2022 v 17 hodin. Výstava potrvá od 15. června 2022 do 30. června 2022 v prostorách Univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou.

Výstava bude prezentovat tyto mladé návrháře:
Hübnerová Barbora
Klozová Kateřina
Střídová Anna
Šäfrová Michaela
Tregler Ondřej
Vlčková Laura
Blažková Ema
Magyárová Jana
Marková Denisa
Matejová Eliška
Váchová Josefína
Čihák Jan
Stupková Anežka
Svobodová Marie

MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM 2022 – 10. června
V pátek 10. června 2022 od 18:00 hod, v rámci Muzejní noci pod Ještědem, proběhne módní přehlídka sestavená z vybraných kolekcí oděvů a šperků.
Univerzitní Galerie N Technické univerzity v Liberci Fakulty textilní Katedry designu má tu čest se opět účastnit projektu Muzejní noc pod Ještědem, celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem.
V 18 hodin zahájíme program prezentací výstavy semestrálních studentských prací bakalářského studijního programu Návrhářství - zaměření Návrhářství skla a šperku, Návrhářství textilu a oděvu a Textilní technologie a vzorování a magisterského studijního programu Design – textil, oděv, sklo, šperk. Výstavu “SEMESTRÁLKY” doplní komentované prohlídky vedené pedagogy Katedry designu. V průběhu večera mezi 19:00 a 22:00 hodinou bude probíhat workshop ve školních dílnách Katedry designu. Široké veřejnosti tak ukážeme budovu a její zázemí, ve které se univerzitní Galerie N nachází. Díky workshopům s pedagogy katedry si návštěvníci budou moci vyzkoušet i zajímavé tvůrčí procesy, které škola studentům nabízí. Zveme Vás do příjemného prostředí plného mladé energie.

SEMESTRÁLKY / SKLO A ŠPERK / LETNÍ SEMESTR

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu semestrálních studentských prací bakalářského studijního programu Návrhářství - zaměření Návrhářství skla a šperku a navazujícího magisterského studijního programu Design - textil, oděv, sklo, šperk, která proběhne v Galerii N v Jablonci nad Nisou. Studijní program Návrhářství - zaměření Návrhářství textilu a oděvu se bude prezentovat výstavou na budově B v Liberci, ateliérech a kreslírně.
Výstava letních Semestrálek bude zahájena vernisáží s módní přehlídkou v úterý 31.května 2022 od 17 hod v Galerii N.
Výstava v Galerii N potrvá od úterý 31. května do pátku 10. června 2022, těšíme se na Vás denně od 13-17 hod. Druhá část výstavy v Liberci v budově B bude přístupná pouze ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 9-15 hod. V pátek 10. června proběhne v Galerii N Muzejní noc pod Ještědem od 18-24 hod..

Práce studentů vznikaly pod výtvarným vedením pedagogů Katedry designu doc. Svatoslava Krotkého, akad.mal., doc. M.A. Ludmily Šikolové, Mgr. Jany Válkové Střílkové, MgA. Václava Řezáče, MgA. Martina Hlubučka, Mgr.art. Zuzany Veselé, Mg.A. Miroslavy Focke a Bc. Ondřeje Ludína  a za podpory všech členů Katedry designu.

Studenti v zaměření Návrhářství skla a šperku zpracovávali tato témata:
1. ročník - “Geometrie v architektuře”- skleněný reliéf a šperk
2. ročník - “Pohyb těla”- řetězy, “Barva má svůj tvar”- volná skleněná plastika, “Stín
v architektuře”- brože a volná skleněná plastika
3. ročník - “Krajina těla”- šperk a volná skleněná

Studenti v zaměření Návrhářství textilu a oděvu zpracovávali tato témata:
1. ročník - „Pohyb - klid“ anatomie tvarů
2. ročník - „Šelmy“ nebezpečné a půvabné - Semestrální oděvní práce vznikly s podporou Katedry technologií a struktur (KTT) a firmou Mileta a.s.

 Studenti magisterského studijního programu Design - textil, oděv, sklo, šperk zpracovávali pro své semestrální práce volná témata.

SVATOSLAV KROTKÝ - „OBRAZY…A“                                                                                                    Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve
na výstavu SVATOSLAV KRTKÝ - „OBRAZY…A“

Výstava s názvem „OBRAZY…A“ Svatoslava Krotkého, pedagoga Katedry designu Fakulty textilní TUL, představuje práce malované v posledních dvou letech na převážně netradičních textilních materiálech. Jejich tématem jsou vzpomínky na moře, přírodu….a je doplněna o artefakty, které nebyly nikdy vystaveny.

Výstava v Galerii „N“ potrvá od 26.4 do 24.5.                                                                                        Vernisáž se koná 25.4 od 17 hod s úvodním slovem Mgr. Oldřicha Palaty.

ANALOG                                                                                                                                        Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve
na výstavu ANALOG

Výstava proběhne od 23. 3. do 22. 4. 2022 v prostorách univerzitní
Galerie N v Jablonci nad Nisou. Zahájení výstavy se uskuteční ve středu 23. 3. 2022 v 17 hodin.

Tvůrčí osobnosti české výtvarné scény mnoha žánrů se v roce 1990 poprvé setkaly při odborném vysokoškolském studiu v jednom ročníku Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Již tehdy ovlivnilo jejich budoucí směřování vzdělání ve specializovaných ateliérech. Od konce studií se jejich cesty rozešly různými směry a nyní se znovu setkávají na výstavním projektu Analog, který jejich výtvarná díla - sochy, obrazy, šperky, oděvy, grafiky, instalace, fotografie aj. znovu dává dohromady v nové souvislosti. Zase spolu bude tedy možné v jedinečné konfrontaci i souznění vidět práce 20 výtvarných osobností z jednoho studijního ročníku v jablonecké univerzitní Galerii N od 22. 3. do 22. 4. 2022.

Josef Divín - Zahrada

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu Josefa Divína - Zahrada. Výstava proběhne od 23. 2. do 17. 3. 2022 

Vernisáž výstavy bude probíhat podle aktuální epidemiologické situace v termínu 23. 2. 2022 od 17 hodin.

Výstava autorského skla a kreseb sklářského výtvarníka a pedagoga Josefa Divína (1982). Charakteristika jeho tvorby spočívá v natavování stříbrných folií na foukané žhavé sklo. Vytváří tak autorsky broušené objekty - nádoby, kterým však ubírá jejich funkčnost. Na jednotlivých tvarech lze vypozorovat vliv a inspiraci přírody a atmosférických jevů v krajině („ Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v ničem pochybit“ Marcus Tullius Cicero). Výstavu skla doplňuje na třicet nejnovějších kreseb krajin (2019-2021). Josef Divín pedagogicky působí na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí, kde je vedoucím oboru Design skla a světelných objektů. Kurátorkou výstavy je PhDr. Sylva Petrová

SEMESTRÁLKY 22

Témata:
„Šelmy“ nebezpečné a půvabné – 2. ročník
„Síla barev ve struktuře“ – 3. ročník

Výstava semestrálních prací studentů 2. a 3. ročníků Katedry designu se zaměřením
Návrhářství textilu a oděvu Fakulty textilní, Technické univerzity v Liberci proběhne od 18. 1. do 18. 2. 2022 v prostorách univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou. Práce studentů vznikaly pod výtvarným vedením pedagogů doc. Svatoslava Krotkého akad.mal. a Mgr.art. Zuzany Veselé, za podpory všech členů Katedry designu.
Vystavené budou artefakty z textilní tvorby a oděvů, ty reflektují subjektivní vyjádření zadaného
tématu jednotlivých studentů. Práce studentů druhého ročníku prezentují ručně tkané tapiserie,
návrhy vzorů na textilní potisky technikou sublimace a to i v realizacích na oděvech. Třeťáci
odprezentují své oděvní kompozice v zadané technice pletení. Budou vystaveny oděvy ručně pletené
a pletené na ručních pletacích strojích, popř. na průmyslových žakárských strojích. Dalším, co
uvidíte, budou prostorové textilní instalace a drobné textilní plastiky – textilní miniatury.

Vernisáž výstavy bude probíhat podle aktuální epidemiologické situace v termínu 18. 1. 2022 od 17 hodin.

Práce studentů 2. a 3. ročníku NÁVRHÁŘSTVÍ SKLA A ŠPERKU budou k shlédnutí pouze v
době vernisáže v kreslírně a ateliérech budovy N v Jablonci n.N.
Třetí ročník pracoval na společné téma KRAJINA TĚLA s odkazem na části těla, která se mohou stát
i krajinou. Studenti vytvořili šperky, doplňky či volné objekty ze skla.
Druhý ročník pro šperk navrhoval ŘETĚZ na téma POHYB TĚLA. Ve skle byla hlavním tématem
BARVA s podtitulem „Může mít barva svůj tvar?“

událost na FB

STILL HUMAN?

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu STILL HUMAN?

Exponáty pochází z každoročně pořádané mezinárodní soutěže šperků na festivalu Silver, který od roku 1979 pořádá Galerie umění v Legnici. Soutěž je čistě uměleckého charakteru, upřednostňuje umělcovu myšlenku a vyjádření k danému tématu. Interpretace tématu a umělecká hodnota výpovědi jsou základními kritérii pro kvalifikaci děl na výstavu.
Téma 29. ročníku soutěže znělo: STILL HUMAN? Z 357 prací přihlášených 186 umělci z 35 zemí vybrala porota (Caroline Broadhead, Maria Magdalena Kwiatkiewicz, Georg Dobler, Darijus Gerlikas a Sławomir Fijałkowski) 44 umělců. Vybraná díla jsou prezentována na této výstavě.

Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 9. 11. 2021 v 17. 00 a potrvá do pátku 3. 12. 2021. Galerii N, v Jablonci n. N., Jehlářská 14/520.

Těšíme se na hojnou účast na mezinárodní výstavě.

POZOR, SAHAT! 

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
Vás srdečně zve na výstavu POZOR, SAHAT! Výstava prezentuje tvorbu studentů bakalářského studijního programu NÁVRHÁŘSTVÍ, specializace TEXTILNÍ TECHNOLOGIE A VZOROVÁNÍ.

Textilní tvorba zahrnuje tradiční oděvní a interiérové textilie i textilie uměleckého charakteru. Materiál, technologie, struktura, barevnost, estetika, grafika, výtvarné prvky a kompozice, trendy a další atributy, které jsou výchozí pro návrh textilního vzoru – to vše musí znát návrhář, aby jeho práce byla úspěšná. Od počátečního výtvarného návrhu k vyrobení textilie vede profesionála náročná cesta. Přijďte se podívat, jak po této cestě kráčejí naši studenti.

Výstava potrvá od úterý 12. 10. 2021 do středy 29. 10. 2021 v Galerii N, v Jablonci n. N., Jehlářská 14/520. Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 12. 10. 2021 v 17. 00 hod. Úvodní slovo Mgr. Oldřich Palata.

SKLOLETÍ/ 100 LET SKLÁŘSKÉ ŠKOLY 

Ohlédnutí za vernisáží výstavy SKLOLETÍ / 100 LET SKLÁŘSKÉ ŠKOLY V ŽELEZNÉM BRODĚ v Galerii N. Výstava potrvá do 1.10.2021. Galerie N bude otevřena tento víkend 18. – 19. 9. 2021 s akcí Skleněné městečko od 10.00 do 17.00.

Muzejní noc pod Ještědem

Galerie N Technické univerzity v Liberci Fakulty textilní Katedry designu má tu čest
se poprvé účastnit projektu Muzejní noc pod Ještědem, celorepublikového Festivalu
muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a
galerií České republiky, z. s. ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním
muzeem.
V 18 hodin zahájíme program otevřením výstavy závěrečných studentských prací
studijního programu Návrhářství - zaměření Návrhářství skla a šperku a Návrhářství
textilu a oděvu BAKALAUREÁTY 2021 s módní přehlídkou vybraných kolekcí oděvů
a šperků.
Výstavu Bakalaureáty doplní komentované prohlídky vedené pedagogy Katedry
designu.
V průběhu večera mezi 19:00 a 22:00 hodinou bude probíhat workshop ve školních
dílnách Katedry designu. Široké veřejnosti tak ukážeme budovu a její zázemí, ve
které se Galerie N nachází. Díky workshopu s pedagogy katedry si návštěvníci
budou moci vyzkoušet i zajímavý tvůrčí proces, který škola studentům nabízí. Zveme
Vás do příjemného prostředí plného mladé energie.
Galerie N je univerzitním výstavním prostorem Katedry designu Fakulty textilní na
Technické univerzitě v Liberci. Programem galerie je prezentace studentů, pedagogů
Katedry designu a dalších vysokých škol a výtvarníků z mnoha uměleckých oblastí.
Věříme, že Galerie N má potenciál prohloubit dialog mezi studenty a profesionálními
výtvarníky a také navázat kontakt s prostředím města Jablonce i mimo uzavřený svět
univerzitního kampusu.

Bakalaureáty 21

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu závěrečných studentských prací studijního programu Návrhářství - zaměření Návrhářství skla a šperku a Návrhářství textilu a oděvu BAKALAUREÁTY 2021.

Těšíme se na Vás na vernisáži ve středu 16. června 2021 v 17 hodin. Výstava potrvá od 16. června 2021 do 26. června 2021 v prostorách Galerie N v Jablonci nad Nisou (podle epidemiologické situace).

V pátek 25. června 2021 od 18:00 hod, v rámci Muzejní noci pod Ještědem, proběhne módní přehlídka sestavená z vybraných kolekcí oděvů a šperků.

odkaz na FB událost

http://www.katedradesignu.cz/galerie-n/bakalaureaty-21/

Výstava bude prezentovat tyto mladé návrháře:
Bagdasarian Diana
Černý Václav
Hošták Jakub
Chekirova Salima
Jurásková Kateřina
Kroulíková Jana
Marošová Zuzana
Menšíková Vendula
Nemergutová Nikola
Nevrlá Magdalena
Nováková Iveta
Syrovátka Jan
Švecová Kateřina
Švorcová Amálie
Vlčková Veronika

 

Online výstava audiovizuálního projektu spolku Multiversum s názvem We will sea.

odkaz na událost FB

ODKAZ NA VIDEO Z GALERIE N - WE WILL SEA

Představte si,
sebe sama na pláži.
Tóny moře vám unáší hlavu,
hudba kroky.
Moře tu není,
moře je daleko.
Představte si,
že je místo kde může být moře,
rozlité jako odjakživa.
Frýdlantsko,
místo mnoha krás,
místo které si můžete vychutnat
z loďky.
Poznám,
že chce být mořem.
Postavme hráze
a pak podle počasí.
Stačí počkat sto,
možná pět set let.

Můžeme mít moře,
osm z deseti místních
tu moře chce.
Pojďme stavět hráze,
jako jsme postavili malou hráz v Galerii N.

Multiversum z.s. je spolek, který vnáší čerstvý vítr do stojatých vod krutého severu.
Věnujeme se kulturním akcím od koncertů po výstavy. Stojíme za akcemi: Liberecké Tiskárny, sympozium Sympora v Raspenavě...
Článek o Tiskárnách Liberec
Sympora sympozium

Semestrálky - výstava prací studentů 2. a 3. ročníku.

Výstava semestrálních prací studentů Katedry designu se zaměřením Návrhářství skla a šperku z FT, TUL proběhne od 23. 2. do 19. 3. 2021 v prostorách univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou. Práce studentů 2. a 3. ročníků vznikaly pod výtvarným vedením doc. M.A. Ludmily Šikolové, ak. sochaře Oldřicha Plívy, Mgr. Jany Válkové Střílkové, MgA. Václava Řezáče a za podpory všech členů katedry designu.

Semestrálky - výstava prací studentů 2. a 3. ročníku.

Semestrálky - výstava prací studentů 2. a 3. ročníku.
Katedra designu v Liberci Vás srdečně zve na online výstavu Semestrálky. Vystavovat bude 2. a 3. ročník návrhářství oděvu a textilu. Výstava bude zahájena online vernisáží v Galerii N v Jablonci nad Nisou v úterý 19. ledna 2021 v 17 hodin. ( Odkaz na online vernisáž vložíme na FB: Katedra designu FT TUL) Dernisáž výstavy bude probíhat v úterý 16.2.2021. Výstava potrvá do pátku 19. února 2021.

FIGURA V POHYBU - ZUZANA KADLECOVÁ

Dynamiku a pohyb figury - alternativy mapující jedinečnost lidské existence, představuje ve své tvorbě malířka Zuzana Kadlecová.

Vernisáž 22. 9. 2020 od 17 hodin v Galerii N. 

 

BAKALAUREÁTY 2020

Tradiční výstava závěrečných studentských prací BAKALAUREÁTY se tentokrát, vzhledem k aktuální situaci, přesouvá na termín září 2020. Prezentovány budou práce vytvořené ve specializovaných ateliérech textilu, oděvního návrhářství, šperku a skla.

Výstava bude prezentovat tyto mladé výtvarníky:
Bedřiška Burešová - Akt inspirovaný ženou současnosti
Adéla Rollerová - Oděvy s prvky autorské tkaniny
Tereza Koukalová - Vzorování textilu pomocí přírodních materiálů v oděvní kolekci
Kateřina Režná - Malý svět - oděvní kolekce
Nikola Rendlová – Čtvero ročních období na cestách - Tapiserie
Aneta Křepelová - Udržitelné designové techniky v oděvu
Anastasiia Makarska - Věčná ženskost
Kateřina Novotná - Duševní krize současnosti
Paula Migašová - De formity - šperky a objekty inspirované anomáliemi kostry lidského těla
Hana Prechtlová - Inspirace medúzou - skleněné objekty
Nikola Márová - Narušení minimalismu
Hana Váchalová - Silikon - Alternativa pro šperk

 

VÝSTAVA REMINISCENCE POKRAČUJE!

Také dveře naší galerie jsme museli na nějaký čas zavřít. Od minulého týdne opět fungujeme a srdečně se na Vás těšíme. Můžete u nás navšívit prodlouženou výstavu polských výtvarníků z Łodže REMINISCENCE.

Otevřeno:
pondělí-pátek
13:00-17:00
vstup zdarma

 

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu semestrálních prací studentů 2. a 3. ročníku Katedry designu se specializací Návrhářství textilu a oděvu - Textil a oděv z KDE.

Vernisáž s módní přehlídkou zahájí Mgr. Oldřich Palata v Galerii N v Jablonci nad Nisou v úterý 21. ledna 2020 v 17 hodin. Výstava potrvá do pátku 21. února 2020.

Semestrální práce studentů Návrhářství skla a šperku budou během vernisáže vystaveny v ateliéru nad galerií.

 

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu Bolzanova 7 do Galerie N.

Výstava bude zahájena vernisáží v Galerii N v Jablonci nad Nisou v úterý 10. prosince 2019
v 17 hodin do Galerie N v Jablonci nad Nisou. Výstava potrvá do pátku17. ledna 2020.

 

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu Luna autorek a sester Anety Skoupé a Amálie Švorcové.

Výstava bude zahájena vernisáží v Galerii N v Jablonci nad Nisou v úterý 3. prosince 2019
v 17 hodin v G3P.

 

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu NAD NISOU autorky Zdeny Šafky Řehákové.

Výstava bude zahájena vernisáží v Galerii N v Jablonci nad Nisou v úterý 5. listopadu 2019
v 17 hodin. Výstava potrvá do pátku 6. prosince 2019.

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu Natálie Bozděchové a Barbory Tydlitátové do univerzitní galerie G3P.

Vernisáž bude zahájena v úterý 22. 10. 2019 v 17:00. Výstava potrvá do 25. 11. 2019.

Foto: Lenka Glisníková

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu eXistenc u příležitosti 10. výročí založení Ateliéru produktového designu na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě.

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 1. 10. 2019 v 17 hodin.
Výstava potrvá do 31. 10. 2019. 

Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní Katedra designu Vás srdečně zve na módní přehlídku studentů Návrhářství na Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS20  do barokního komplexu karlínské Invalidovny v Praze.

neděle 1. září. 2019 od 14:00
adresa: Invalidovna Praha, Sokolovská 24/136, Praha 8 – Karlín, 186 00
vstup přes hlavní vchod přes Kaizlovy sady z ulice Za Invalidovnou

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu Jiná krajina fotografů Jiřího Jiroutka a Pavla Planičky.

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 3. 9. 2019 v 17 hodin.
Výstava potrvá do 27. 9. 2019. 

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na vernisáž studentské výstavy semestrálních prací Sklo a šperk do Galerie N v Jablonci nad Nisou. Součástí vernisáže bude módní přehlídka studentů oboru Textilní a oděvní návrhářství.

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 28. 5. 2019 v 17 hodin.
Výstava potrvá do 28. 6. 2019. 

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu závěrečných studentských prací oboru Textilní a oděvní návrhářství BAKALAUREÁTY 2019 v univerzitní Galerii N.

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 7. 5. 2019 v 17 hodin.
Výstava potrvá do 22. 5. 2019. 

Technická univerzita v Liberci Vás srdečně zve na vernisáž výstavy "Téma: Šperk" studentů Fakulty textilní Katedry designu.

Výstava bude zahájena v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze 30. dubna 2019 v 18 hodin. V průběhu vernisáže, již zahájí PhDr. Petra Matějovičová, budete mít jedinečnou možnost prohlédnout si a třeba i vyzkoušet šperky mimo uzavřené vitríny. Studenti Katedry designu budou během vernisáže prezentovat další práce, které vznikly v době jejich bakalářského studia. Výstava potrvá do 2. června 2019.

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu "3T" studentů Katedry textilní tvorby Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 26. 3. 2019 v 17 hodin.
Výstava potrvá do 24. 4. 2019. 

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu Ewy Andrzejewské a Wojciecha Zawadzkého s názvem "Hory".

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 12. 2. 2019 v 17 hodin.
Výstava potrvá do 15. 3. 2019. 

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu semestrálních prací studentů 2. a 3. ročníků Katedry designu se zaměřením Textilní a oděvní návrhářství s názvem Pohyb - klid | Emoce – stagnace | kontrasty volného času.

Těšíme se na Vás na vernisáži 8. 1. 2019 v 17 hodin.
Výstava potrvá do 1. 2. 2019.

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu LP2018 výtvarníků Zdeňka Lhotského a Oldřicha Plívy.

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 4. 12. 2018 v 17 hodin.
Výstava bude otevřena do 1.1. 2019.

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu RELATIVNÍ HRANICE/SPIRIT sklářských výtvarnic Ivy Kolorenčové, Lady Semecké, Markéty Váradiové.

Těšíme se na Vás na vernisáži výjímečně ve čtvrtek 8. 11. v 17 hodin.
Výstava potrvá do 23. 11. 2018

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu
120 let moravské gobelínové manufaktrury do Galerie N.

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 9. 10. 2018 v 17 hod.
Výstava bude otevřena do 26. 10. 2018

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu
Emilie Frydecké do Galerie N.

Výstava nese název Variace a představí výběr z aktuální tvorby doc. ak. mal. Emilie Frydecké. 
Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 18. 9. 2018 v 17 hod.
Výstava bude otevřena do 5. 10. 2018

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu Setkání v krajině do Galerie N.

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu semestrálních prací studentů zaměření Návrhářství skla a šperku do Galerie N.

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu BAKALAUREÁTY 2018.

 

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu GENERACE do Galerie N.

 

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu HZA BAŽANT / NUSLE do Galerie N.

 

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu semestrálních prací oboru Textilní a oděvní návrhářství – TEXTIL & ODĚV do Galerie N.

 

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu ZAOSTŘENO.2 / VLADIMÍR KOMŇACKÝ – ŠPERKY, TOMÁŠ PLESL – OBRAZY do Galerie N.

    

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu ZÓNA BEZ HRANIC – Česko-slovenský autorský šperk do Galerie N.

články o výstavě:
tuni.tul.cz
www.designcabinet.cz
www.materialtimes.com

Děkujeme sponzorům Advantage, Telmo a 3Dstyl, a dalším sponzorům.

  

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu Svatoslava Krotkého do Galerie N.

články o výstavě:
tuni.tul.cz
www.materialtimes.com

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu semestrálních prací do Galerie N.

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve do Galerie N na VÝSTAVU ABSOLVENTŮ 

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve do Galerie N na VÝSTAVU ABSOLVENTŮ 

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve do Galerie N na autorskou výstavu textilního výtvarníka Jana Měšťana 77 OHLÉDNUTÍ.

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 28. 2. 2017 v 17 hod. Výstava bude otevřena do 21. 3. 2017                                                                                                                                                       
          

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu SEMESTRÁLNÍCH PRACÍ do Galerie N.

Těšíme se na Vás na vernisáži s módní přehlídkou v úterý 17. 1. 2017 v 17 hod.                                                                                                                                                                                                 
          

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu MARIE HROMADOVÉ - POKRAČOVÁNÍ do Galerie N.

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 6. 12. 2016 v 17 hod.                                                                                                                                                                                                                      
          

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu NA PŮL ŽERDI - kresby a obrazy Václava Bendy do Galerie N.

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 8. 11. 2016 v 17 hod.
                                                                                                                                           

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na na výstavu do Galerie N           ateliéru Sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

   

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na na výstavu do Galerie N
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý s modní přehlídkou 7. 6. 2016 v 17 hod.
Výstava bude otevřena do 27. 6. 2016                                                          

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zvou na na výstavu do Galerie N
NA VELIKOSTI NESEJDE

Ludmila Šikolová a Andrea Tachezy
Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 3. 5. 2016 v 17 hod.
Výstava bude otevřena do 1. 6. 2016

 Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zvou na na výstavu do Galerie N
RETROSPEKTIVA S JISTÝM OMEZENÍM

Textilní výtvarník Bohdan Mrázek.
Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 29. 3. 2016 v 17 hod.
Výstava bude otevřena do 26. 4. 2016

 

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zvou na výstavu NAD NISOU – výstava výtvarníků Oldřicha Plívy a Zdeňka Lhotského, do Galerie N.

Vystavovat budou grafiku, plastiky ze skla, kovu a kamene.
Těšíme se na Vás na vernisáži výstavy v úterý 23. 2. 2016 v 17 hod.

 

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zvou na výstavu do Galerie N

Výstava SEMESTRÁLNÍCH PRACÍ studentů Katedry designu.                                                                 Těšíme se na Vás na vernisáži s módní přehlídkou v úterý 19. 1. 2016 v 17 hod.

 

 Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zvou na výstavu do Galerie N

Výstava šperků ze sbírek GALERIE UMĚNÍ v Legnici.

 

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zvou na výstavu do Galerie N

Výstava Ilony Chválové ve vestibulu budovy rektorátu Technické univerzity v Liberci.

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zvou na výstavu

QUBUS 13th průřez tvorbou studia Qubus za posledních 13 let, od designu porcelánu přes sklo a jiné materiály až po limitované série sběratelských objektů. Studio pracuje na pomezí designu a volného umění s konceptuálním přístupem k návrhu a realizaci produktu.                                                                 Těšíme se na Vás na vernisáži v úterý 3. 11. v 17 hod.