Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Laboratoře a přístroje | Ft.Tul.cz

  • Mikroskop Olympus BX51 s možnosti pozorování textilních vláken, délkových a plošných textilních útvarů v procházejícím a/nebo dopadajícím světle a případně studium jejich fluorescence.
  • Komplexní systém údržby Miele Proffesional složený z průmyslové pračky, sušičky, odsávacího žehlícího stolu a mandlu pro kompletní zajištění domácího i průmyslového praní; pračka je plně počítačem programovatelná podle požadavků.
  • Moisture Management Tester sleduje šíření vlhkosti v ploše vzorku a přenos mezi jednou a druhou stranou pomocí soustředně umístěných čidel vlhkosti.
  • Hydrostatický tlak neboli hodnota vodního sloupce měřená na přístroji SDL Atlas Hydrostatic Head Tester. Zjišťuje se odolnost materiálu proti pronikání vody pod tlakem určený ve výšce vodního sloupce. Testovány dosud byly například membrány pro hasičské uniformy, podstřešní folie pro stavební průmysl, membránové i klasické materiály pro sportovní oděvy, nové textilie s nanovlákny pro filtraci.
  • Soubor přístrojů vyvinuvých na KHT pro měření přenosu tepla (Alambeta) a vzdušné vlhkosti (Permetest) textilií, přístroje pro hodnocení komfortu vzhledových vlastností (ohybová tuhost TH7, CantiLeverTest - CLFT),  splývavost (DMLF) a mačkavost (úhel zotavení).
  • Měření prodyšnosti vzduchu plošných textilií na přístroji FX 3300, prodyšnost je měřena jako rychlost proudícího vzduchu přes vzorek textilie za specifikovaných podmínek pro měřenou plochu, tlakový spád a dobu.
  • Přístroj Talysurf CLI 500 – 3D měřící systém struktury povrchu s možností kontroly drsnosti v 2D, přístroj je určen pro bezkontaktní měření a analýzu struktury povrchu, pro hodnocení struktury a tvaru povrchu. Princip snímání struktury povrchu materiálu spočívá ve snímání bodů laserovým paprskem.
  • Klimatická testovací komora Vötsch Industrietechnik pracuje v rozmezí teplot 0°C-100°C a vlhkosti vzduchu 0%-100% při normálním tlaku. Měření vlhkosti pracuje na principu psychrometrické metody s určitou časovou odezvou aktivní regulace vlhkosti.