Přihlásit
Fakultní novinky
 • Den otevřených dveří FT - sobota 5.2.2022
 • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
 • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na: | Ft.Tul.cz

 • vývoj nových metod a přístrojů pro hodnocení komfortu – vývoj je zaměřen na přenosové jevy v oblastech přenosu tepla a vlhkosti textilií,
 • hodnocení omaku a jeho predikci – vývoj je zaměřen na tvorbu postupu pro subjektivní hodnocení omaku a predikci s využitím ordinální logistické regrese,
 • hodnocení užitných vlastností textilií – ohybová tuhost, splývavost, prodyšnost, povrch – jsou zkoumány mechanicko fyzikálních vlastnostitextilií v návaznosti na jejich strukturu, je sledována dynamika změny prodyšnosti v závislosti na procesu údržby a možná predikce a projektování uživatelských vlastností,  v oblasti analýzy povrchy je sledován vliv struktury a charakteristiky popisující povrch textilie,
 • optimalizaci údržby textilií z hlediska životnosti – návrh postupů optimální údržby z hlediska zachování funkčnosti,
 • automatickou detekci vad na tkaninách – vyzkum je zaměřen na sestrojení přístroje, který umožňuje automaticky detekovat neshody na tkaninách v plné šíři,
 • textilní zbožíznalectví,
 • modelování transportních jevů porézními materiály – výzkum je směřován ke studiu a tvorbě modelů transportních jevů nanoporézními materiály pomocí počítačové simulace,
 • vývoj nových textilních struktur se zvýšeným komfortem,
 • analýzu vlastností složených struktur (kompozity, vrstvené textilie) – v této oblasti je výzkum orientován na studium geometrie a mechanických vlastností kompozitních materiálů s textilní výztuží, skládání heterogenních struktur víceúrovňovým modelováním, vliv vnitřní struktury a interakce komponent na vlastnosti celého kompozitu, predikci vlastností metodou konečných prvků, simulace kompozitních materiálů s textilní výztuží ve 2D a 3D zobrazeních s vrozenými vadami, analýzu vlastností složených struktur (kompozitů, sendvičových materiálů).