Přihlásit
Fakultní novinky
  • Den otevřených dveří FT - sobota 5.2.2022
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Výuka | Ft.Tul.cz

https://elearning.tul.cz/

Katedra hodnocení garantuje výuku více než 20 předmětů, které jsou určeny studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia. Výuka předmětů u bakalářského studia je zaměřena především prakticky, kdy se studenti učí komplexnímu přístupu k textilnímu zbožíznalství. Jsou seznamováni s komfortem textilií, především s podstatou přenosu tepla a vlhkosti, učí se tak v souvislostech chápat nejen, jak se textilie chová ale také proč. V oblasti marketingu jsou seznamování s principy průzkumu trhu. Současně se seznamují s potřebnou dokumentací a základy jednání s obchodními partnery. Po absolutoriu jsou studenti schopni nastoupit na pozice marketingových specialistů v oblasti textilu se znalostí alespoň jednoho světového jazyka. Studenti jsou také vybaveni znalostmi pro samostatné podnikání - případné založení firmy na prodej textilních výrobků nebo v oblasti propagace.

U navazujícího magisterského studia jsou studenti seznamováni s řízením jakosti.  Studenti se naučí analyzovat data, jsou seznámeni s principy plánování jakosti od návrhu výrobku po výstupní kontrolu. Katedra tak zajišťuje komplexní přípravu studentů na pozice manažerů projektů, zabezpečování a řízení jakosti.