Přihlásit
Fakultní novinky
  • Zápis do prvních ročníků bakalářského a navazujícího studia
  • Uzavření studijního oddělení v pondělí 19.8.2019
  • Zápis do vyšších ročníků akademického roku 2019/2020

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Výuka | Ft.Tul.cz

Katedra oděvnictví zajišťuje výuku předmětů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu v prezenční i kombinované formě studia.

V rámci bakalářského studijního programu TEXTIL (B3107) zajišťuje převážně výuku předmětů studijního oboru 3107R015  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (VOMO).
Absolvent tohoto oboru získá základní znalosti o oděvních materiálech, návrhu a konstrukci střihu oděvu a jeho výrobě. Dále získá znalosti o strojním vybavení a aplikaci výpočetní techniky v oděvní výrobě. Seznámí se s tvorbou výrobních a obchodních vztahů, outsourcingovou výrobou oděvů a technicko-technologickou přípravou výroby. Získá základy manažerského myšlení, strategického plánování, rozhodování a logistiky v mezinárodním obchodu.

V rámci navazujícího magisterského studijního programu Textilní inženýrství (N3106) zajišťuje hlavně výuku předmětů studijního oboru 3106T017 Oděvní a textilní technologie (OTT).
Absolvent magisterského studia získá podrobnější teoretické znalosti a schopnost projektovat oděvy a technickou konfekci s uplatněním výpočetní techniky, měřící techniky a automatizovaných systémů v řízení výroby.
Teoretické znalosti jsou aplikovány na tvorbu oděvů vysoké užitné hodnoty a komfortu.

V rámci doktorského studijního programu Textilní inženýrství (P3106), studijního oboru  3106V015 Textilní technika a materiálové inženýrství organizuje katedra oděvnictví různé vědecké a výzkumné aktivity zabývající se transportem teploty a vlhkosti přes sendvičové struktury oděvů, tepelně izolačními vlastnostmi oděvů včetně proudícího vzduchu, studiem struktur oděvů na CT, teoretickými poznatky z oboru konvenčního a nekonvenčního spojování oděvů.

Studijní programy FT TUL pro akademický rok 2017/2018

Rozvrh - kombinované studium

Portálu informačního systému studijní agendy Technické univerzity v Liberci - STAG
Elearningový portál Technické univerzity v Liberci