Přihlásit
Fakulta textilní Studenti 2

Rozvrhy pro Kombinované studium | Ft.Tul.cz

Osobní přítomnost studentů na výuce je zakázána, týká se i soustředění studentů kombinované formy.
O aktuální formě plnění studijních povinností jsou studenti kontaktováni svými vyučujícími.

Harmonogram výuky

Bakalářské studium:




Navazující magisterské studium (Textilní inženýrství)



Navazující magisterské studium (Průmyslové inženýrství)

1. ročníky

2. ročníky