Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení Přijímací řízení druhé kolo 2023 svoc 2023

Zařazení studentů 1.ročníků do specializačních částí oborů

Studenti prvních ročníků musí do čtvrtka 20.12.2018 podat na studijní odd. FT žádost s požadavkem zařazení do specializační části studovaného oboru (netýká se oborů Textilní marketing, Výroba oděvů a management obchodu s oděvy a Řízení Jakosti). Žádost je možné podat osobně nebo zaslat oskenovanou na studijní oddělení.

O žádostech studentů oboru Textilní technologie, materiály a nanomateriály, oboru Oděvní a textilní technologie a oboru Produktové inženýrství bude rozhodnuto do 4.1.2019 .

O žádostech studentů oboru Textilní a oděvní návrhářství bude rozhodnuto do 5 pracovních dní po zasedání komise, nejpozději do 10.1.2019.

Studenti, kteří si žádost nepodají, budou zařazeni do zaměření studijním oddělením dle požadavků fakulty.13. 11. 2018