Přihlásit
Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Zařazení studentů 1.ročníků do specializačních částí oborů

Studenti prvních ročníků musí do čtvrtka 20.12.2018 podat na studijní odd. FT žádost s požadavkem zařazení do specializační části studovaného oboru (netýká se oborů Textilní marketing, Výroba oděvů a management obchodu s oděvy a Řízení Jakosti). Žádost je možné podat osobně nebo zaslat oskenovanou na studijní oddělení.

O žádostech studentů oboru Textilní technologie, materiály a nanomateriály, oboru Oděvní a textilní technologie a oboru Produktové inženýrství bude rozhodnuto do 4.1.2019 .

O žádostech studentů oboru Textilní a oděvní návrhářství bude rozhodnuto do 5 pracovních dní po zasedání komise, nejpozději do 10.1.2019.

Studenti, kteří si žádost nepodají, budou zařazeni do zaměření studijním oddělením dle požadavků fakulty.13. 11. 2018