Přihlásit
Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020

Smuteční oznámení Ing. Denisa Zálešáková

Fakulta textilní a Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů s lítostí
oznamují, že zemřela paní Denisa Zálešáková.

Paní Ing. Denisa Zálešáková pracovala na Katedře netkaných textilií a
nanovlákenných materiálů na pozicích technický pracovník v nevýrobní činnosti
a vědeckotechnický pracovník po dobu 12 let.

Paní Denisa pro katedru a fakultu vykonávala značnou šíři činností.
Organizovala práci a provoz v laboratořích, pracovala na přístrojích v rámci
výzkumných projektů, připravovala laboratorní cvičení pro studenty a studenty
také na cvičeních vedla. V laboratořích studentům ochotně pomáhala v rámci
bakalářských, diplomových i disertačních prací. Aktivně se účastnila dění na
katedře i fakultě zejména přípravou katedrových výletů a sportů.

V Denise neztrácíme jen vynikající odbornici, ale především kamarádku
ochotnou kdykoliv pomoci.

Obdivovali jsme její optimismus v době jejího dlouhodobého onemocnění a
prožívali s ní období naděje i nepříznivých výsledků zdravotních testů. Odešla
žena bojovnice, která úspěšně vybojovala mnohé životní bitvy, ale v boji
s dlouhou a zákeřnou nemocí podlehla. Odešla žena, jejíž srdce bylo plné lásky,
žena, která žila pro svoji milovanou a milující rodinu a pro svoji práci. Na její
nezlomnou energii, optimismus a ohromnou vůli budeme vzpomínat stále.

S paní Denisou se můžeme rozloučit v pátek dne 2.srpna 2019 v 11.00 hodin
v obřadní síni na místním hřbitově v Jablonci nad Nisou.

Kolegyně a kolegové TUL

Přílohy


26. 7. 2019