Přihlásit
Fakulta textilní TUL 03 Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže

Obhajoby disertačních prací:

Muhammad Usman Javaid a Nareerut Jariyapunya, M.Eng. se konají viz zde.


27. 9. 2019