Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe svoc 2023 Symposium KTT 15.09.2023

Žádost o zařazení do specializace - první ročníky

Studenti prvního ročníku bakalářských programů Návrhářství a Textilní technologie, materiály a nanomateriály a navazujícího programu Textilní inženýrství si musí podat v průběhu měsíce prosince 2019  "Žádost o zařazení do specializace programu" dle Směrnice děkanky FT č.3/2019.

Vyplněné a podepsané žádosti přijímá studijní oddělení - je možné zaslat i oskenované (ale PODEPSANÉ!) e-mailem.
Žádost a směrnice děkanky je k dispozici na studijním oddělení FT a také ke stažení na webových stránkách ve Formulářích studijního oddělení FT:

http://www.ft.tul.cz/studenti/studijni-oddeleni/formulare-pro-studenty

Pro program Návrhářství rozhodne o zařazení komise Katedry designu a studenti budou o jejím výsledku informováni po skončení zimního semestru (do 24.1.2020).

O zařazení studentů, kteří si žádost v daném termínu nepodají,rozhodne proděkanka FT pro pedagogickou činnost.

 2. 12. 2019