Přihlásit
Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE

OZNÁMENÍ

Vyhlašuji pro studenty 1. ročníku
bakalářského studijního programu FT
v prezenční formě výuky

dne 22. září 2023
od 12:30 do 14:05 hod.
děkanské volno

Studenti 1. ročníku bakalářského studijního programu FT v prezenční formě se dne 22. 9.
2023 zúčastní slavnostní imatrikulace, která se koná v Aule TUL (budova G – 3. patro,
Univerzitní náměstí, Liberec).

V Liberci 1. září 2023

doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
děkan fakulty

 


13. 9. 2023