Přihlásit
Fakulta textilní TUL 03 Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže

Návrhy kandidátů do komor AS FT TUL a AS TUL

Návrhy kandidátů do komor AS FT TUL a AS TUL podávejte do rukou předsedy volební komise
Ing. Lenky Nevyhoštěné

po předchozí domluvě

(telefon: 603430514, email: lenka.nevyhostena@tul.cz)

 

Ing. Renáta Nemčoková, v.r.
předseda AS FT TUL
         Ing. Lenka Nevyhoštěná, v.r.
předseda volební komise

12. 3. 2020