Přihlásit
Den otevřených dveří 11. 2. 2023 Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení

Výuka - závěr akademického roku 2019/2020

Veškerá přímá výuka (s výjimkou vybraných předmětů ateliérového typu) se dokončí DISTANČNÍ FORMOU.
Způsob vykonání zkoušky (přímé zkoušení, distanční zkoušení) určuje pedagog.
Podmínky přímého zkoušení (počet osob, hygienická pravidla) se mohou měnit podle aktuální epidemiologické situace.
U distančního zkoušení navrhuje způsob elektronické komunikace zkoušející.
Pokud bude průběh distanční zkoušky přerušen z přenosových důvodů, může pedagog zkoušku anulovat, ale studentovi nepropadne termín.
Předmět Sportovní a pohybové aktivity bude studentům uznán, zápis do systému STAG zařídí Studijní oddělení Fakulty textilní TUL

Zde naleznete plné znění příkazu děkanky č. 2/2020 týkající se výuky v závěru akademického roku 2019/2020.

Zde naleznete video týkající se této problematiky.


29. 4. 2020