Přihlásit
Fakultní novinky
  • Cena Nadace Preciosa - výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Letní škola statistických metod

Přehled všech novinek

svoč Covid19 DoD

10. 6. 2020 - Volby do Akademického senátu

Seznam kandidátů do komory akademických pracovníků AS FT TUL a FT TUL
Seznam kandidátů do komory studentů AS FT TUL a FT TUL

Další informace zde.


2. 6. 2020