Přihlásit
Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Stipendium „DF and Oracle e-Accessibility Scholarship“

Stipendium ve výši 8 000 euro, které věnuje společnost Oracle, získá student za návrh projektu či výzkumu na akademický rok 2015/2016 věnovaného zlepšení dostupnosti informačních a komunikačních technologií pro osoby s postižením. Hodnocena bude originalita projektu, vědecká kvalita, zohlednění různých potřeb osob s postižením, inovativnost i to, jak projekt přispěje k rozvoji e-accessibility pro osoby s postižením.

Zlepšená dostupnost a použitelnost mnoha počítačových produktů a služeb může zvýšit zapojení osob s postižením do společnosti – ať už se jedná o dostupné webové stránky, média či asistenční technologie. Nezisková organizace European Disability Forum, která reprezentuje zájmy 80 milionů Evropanů s postižením, proto vypsala stipendium určené studentům s postižením, kteří studují obory jako počítačová věda či počítačové inženýrství.

Podrobnosti o stipendiu a požadavky na uchazeče naleznete na tomto odkazu: http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=22112&thebloc=34307 . Přihlášky je možné posílat do 1. září 2015.


7. 7. 2015