Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
  • Letní škola průmyslového inženýrství
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž "MASTER OF CRYSTAL 2021"

Přehled všech novinek

svoč Covid19 DoD

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021

Fakulta textilní otevřela druhé kolo přijímacího řízení, které končí 31.7.2021.

Zájemci mohou podávat přihlášky do všech bakalářských a navazujících studijních programů          v prezenční a kombinované formě studia.

Podrobnosti a odkazy na e-přihlášku jsou k dispozici v sekci UCHAZEČI :

http://www.ft.tul.cz/uchazeci

 


16. 4. 2021