Přihlásit
Fakultní novinky
  • Cena Nadace Preciosa - výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Letní škola statistických metod

Přehled všech novinek

svoč Covid19 DoD

Cena Nadace Preciosa - výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
ve spolupráci 
NADACÍ PRECIOSA JABLONEC NAD NISOU

vyhlašuje výběrové řízení
na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021
ze Stipendijního fondu Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou

Bližší informace a formulář žádosti najdete zde.

Studenti podávají vyplněné žádosti o stipendium doporučené katedrou
do 11.6.2021 na studijní oddělení fakulty.


21. 5. 2021