Přihlásit
Fakultní novinky
  • Cena Nadace Preciosa - výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Letní škola statistických metod

Přehled všech novinek

svoč Covid19 DoD

Letní škola statistických metod

jubilejní 15. ročník

Letní školy statistických metod
pro výzkum a výuku,

která se uskuteční tradičně na konci srpna.
Organizace a průběh akce budou plně respektovat aktuální epidemickou situaci.


Pozvánka a další informace jsou ke stažení zde:

Pozvánka
Ohlasy


11. 6. 2021