Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení Přijímací řízení druhé kolo 2023 svoc 2023

Promoce FT TUL září 2021 - hygienická opatření

POKYNY PRO ABSOLVENTY A HOSTY (HYGIENICKÁ OPATŘENÍ)

pro učastníky

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ FT TUL

 pátek 24. září 2021 v aule Technické univerzity v Liberci
(budova G, 3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec)

 Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice se promoce uskuteční za následujících hygienických opatření:

  • při vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou a dodržovat opatření týkající se ochrany dýchacích cest a další platná hygienická pravidla. 

V průběhu slavnostního obřadu však zakrytí úst a nosu absolventů a předsednictva nebude vyžadováno.

  • současně je nutné mít splněnu jednu z následujících podmínek doloženou potvrzením nebo dokladem, případně aplikaci TEČKA v telefonu:
    • Platný negativní test na covid (AG ne starší 72 hodin / PCR ne starší 7 dní)
    • prodělání COVID‐19, kdy od diagnózy uplynulo nanejvýš 180 dní,
    • aplikace první dávky očkování před alespoň 22 dny (platí 90 dnů, po druhé dávce pak 9 měsíců).

Potvrzením se rozumí i SMS nebo e‐mail nebo listinná podoba potvrzení o negativním výsledku testu. Potvrzení bude kontrolováno před zahájením slavnostních promocí odpovědným pracovníkem fakulty. 

  • Počet rodinných příslušníků není omezen. I pro ně platí výše uvedená podmínka doložení testu/prodělání COVID‐19/očkování, navíc jsou povinni mít zakrytá ústa i nos po celou dobu slavnostního promočního aktu.
  • Osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, nebude umožněn vstup do auly.

Děkujeme za dodržování všech pokynů

 

V Liberci dne 20. září 2021

doc. Ing.  Vladimír Bajzík, Ph.D. v.r.
děkan

 


21. 9. 2021