Přihlásit
2. kolo přijímacího řízeni 2024 Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Promoce FT TUL září 2021 - hygienická opatření

POKYNY PRO ABSOLVENTY A HOSTY (HYGIENICKÁ OPATŘENÍ)

pro učastníky

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ FT TUL

 pátek 24. září 2021 v aule Technické univerzity v Liberci
(budova G, 3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec)

 Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice se promoce uskuteční za následujících hygienických opatření:

  • při vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou a dodržovat opatření týkající se ochrany dýchacích cest a další platná hygienická pravidla. 

V průběhu slavnostního obřadu však zakrytí úst a nosu absolventů a předsednictva nebude vyžadováno.

  • současně je nutné mít splněnu jednu z následujících podmínek doloženou potvrzením nebo dokladem, případně aplikaci TEČKA v telefonu:
    • Platný negativní test na covid (AG ne starší 72 hodin / PCR ne starší 7 dní)
    • prodělání COVID‐19, kdy od diagnózy uplynulo nanejvýš 180 dní,
    • aplikace první dávky očkování před alespoň 22 dny (platí 90 dnů, po druhé dávce pak 9 měsíců).

Potvrzením se rozumí i SMS nebo e‐mail nebo listinná podoba potvrzení o negativním výsledku testu. Potvrzení bude kontrolováno před zahájením slavnostních promocí odpovědným pracovníkem fakulty. 

  • Počet rodinných příslušníků není omezen. I pro ně platí výše uvedená podmínka doložení testu/prodělání COVID‐19/očkování, navíc jsou povinni mít zakrytá ústa i nos po celou dobu slavnostního promočního aktu.
  • Osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, nebude umožněn vstup do auly.

Děkujeme za dodržování všech pokynů

 

V Liberci dne 20. září 2021

doc. Ing.  Vladimír Bajzík, Ph.D. v.r.
děkan

 


21. 9. 2021