Přihlásit
Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020

Výběrové řízení na školu Italského designu

IDEA
Škola bude probíhat v regionu Marche, území, které zahrnuje všechny aspekty Itálie, pokud jde o výrobu, výtvarné umění, historii, architekturu a krajinu. Budou diskutovány různé aspekty italského designu a výroby. 12 studentů designu a výtvarného umění z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska se zúčastní kurzu, který bude obsahovat 2 týdny online výuky a 2 týdny prezenční výuky ve městě Ankona (Itálie), aby zjistili, jak může vědecká a konkrétní metodologie italského způsobu designu reagovat na aktuální potřeby studentů ze zemí skupiny V4. Inovativní metodika výuky, která kombinuje výzkum, inovace, reálné projekty a techniku s cílem realizovat konkrétní řešení, která odpovídají současným potřebám firem a koncových uživatelů. Tvůrčí a designérské aktivity budou doprovázeny aktivitami zaměřenými na spolupráci, komunikaci a budování vztahů. Italský způsob designu se může integrovat do strategií a procesů místních firem a řemeslníků a převádět regionální signály transformace společnosti a trhů do současných a společensky užitečných produktů a služeb. Historie, tradice, starobylé postupy kombinované a posílené silným inovativním potenciálem a neotřelým myšlením.

Po návratu do země svého původu budou mladí lidé působit jako vyslanci a propagátoři osvědčených postupů v oblasti designu, ovlivňovat a ukazovat své síti a budoucím společnostem/profesionálům, jak by italský způsob navrhování mohl pozitivně ovlivnit jejich činnost.

WWW stránky projektu: www.italiandesignexperience.it

 
TERMÍN

V období od 11/07/2022 do 22/07/2022: 40 hodin online výuky:

5 hodin denně od pondělí do pátku - rozvrh bude upřesněn

 

Předpokládaná témata:

  • Dějiny italského designu - 5 hodin
  • Současné trendy italského designu - 5 hodin
  • Ergonomie a design - 5 hodin
  • Kultura projektu - 5 hodin
  • Metodika designu: italský přístup - 10 hodin
  • Řízení designu - 5 hodin
  • Strategie prezentace projektu a portfolia - 5 hodin

 

Od 12. 9. 2022 do 23. 9. 2022: 60 hodin prezenční výuky na Poliarte - Ancona - Itálie: 6 hodin denně od pondělí do pátku - od 9 do 12 hodin - od 13 do 16 hodin.

 Pod vedením profesionálního učitele a lektora budou studenti během těchto 2 týdnů seznámeni s italskou metodologii designu a její používání. Budou mít možnost pracovat na skutečném projektu zadaném vybranou firmou včetně závěrečné prezentace pro klienta. Studenti dále navštíví minimálně 3 firmy/laboratoře s produktovým/interiérovým/grafickým designem nebo designem obecně, aby viděli, jak se v reálném životě realizují produkty/služby, od známých světových firem až po malé výtvarné/umělecké excelence v italském regionu Marche.

Na závěr se studenti účastní jednání s 10 veřejnými/soukromými firmami, s možností prezentovat své portfolio a svůj projekt, s reálnou šancí otestovat své schopnosti a vézt pracovní pohovor s vybranou zahraniční firmou.

 
24. 9. 2022: den ukončení studia, přednáška vybraného designéra, závěrečná tisková konference

 
Studentům budou zajištěny letenky a doprava.

 
Profil studenta, který hledáme (je upřednostňován):
Průmyslový/výrobkový designér, designér interiérů nebo alespoň grafický designér.

 
V sylabech studentů by měla být informace, zda absolvovali následující předměty:
- Dějiny italského designu
- Současné trendy italského designu
- Ergonomie a antropometrie
- management designu
- Strategie prezentace projektů a portfolia

Dále CV, portfolio vybraných prací, případná doporučení a motivační dopis vše v elektronické podobě, nejlépe jako jeden soubor pdf.

 Poznámka: upřednostňováni budou studenti ve třetím ročníku bakalářského studia nebo alespoň ve druhém ročníku. Konkurz je nicméně přístupný i pro studentů magisterského studia odpovídajícího zaměření.

 Podmínkou je znalost anglického jazyka, mluveného i psaného

 Termín podávání přihlášek: do 31. 3. 2022 na e-mail: michal.vik@tul.cz

Kontaktní osoby:
prof. Ing. Michal Vik, Ph.D., proděkan a garant oboru TON

Ing. Renata Štorová, CSc. – Vedoucí KDE

Přílohy


24. 3. 2022