Přihlásit
Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Výstava "SEMESTRÁLKY 2022" a muzejní Noc

SEMESTRÁLKY / SKLO A ŠPERK 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu semestrálních studentských prací bakalářského studijního programu Návrhářství - zaměření Návrhářství skla a šperku a navazujícího magisterského studijního programu Design - textil, oděv, sklo, šperk, která proběhne v Galerii N v Jablonci nad Nisou. Studijní program Návrhářství - zaměření Návrhářství textilu a oděvu se bude prezentovat výstavou na budově B v Liberci, ateliérech a kreslírně.

Výstava letních Semestrálek bude zahájena vernisáží s módní přehlídkou v
úterý 31.května 2022 od 17 hod v Galerii N.

Výstava v Galerii N potrvá od úterý 31. května do pátku 10. června 2022, těšíme se na Vás denně od 13-17 hod.
Druhá část výstavy v Liberci v budově B bude přístupná pouze ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 9-15 hod.

V pátek 10. června proběhne v Galerii N Muzejní noc pod Ještědem od 18-24 hod.

Práce studentů vznikaly pod výtvarným vedením pedagogů Katedry designu doc. Svatoslava Krotkého, akad.mal., doc. M.A. Ludmily Šikolové, Mgr. Jany Válkové Střílkové, MgA. Václava Řezáče, MgA. Martina Hlubučka, Mgr.art. Zuzany Veselé, Mg.A. Miroslavy Focke a Bc. Ondřeje Ludína  a za podpory všech členů Katedry designu.


Studenti v zaměření Návrhářství skla a šperku zpracovávali tato témata:
1. ročník - “Geometrie v architektuře”- skleněný reliéf a šperk
2. ročník - “Pohyb těla”- řetězy, “Barva má svůj tvar”- volná skleněná plastika, “Stín v architektuře”- brože a volná skleněná plastika
3. ročník - “Krajina těla”- šperk a volná skleněná

Studenti v zaměření Návrhářství textilu a oděvu zpracovávali tato témata:
1. ročník - „Pohyb - klid“ anatomie tvarů
2. ročník - „Šelmy“ nebezpečné a půvabné - Semestrální oděvní práce vznikly s podporou Katedry technologií a struktur (KTT) a firmou Mileta a.s.

Studenti magisterského studijního programu Design - textil, oděv, sklo, šperk zpracovávali pro své semestrální práce volná témata.

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci je kreativním pracovištěm garantujícím výuku denního bakalářského studijního programu Návrhářství (Bc.) a nově také navazujícího magisterského studijního programu Design - textil, oděv, sklo, šperk (MgA.). Koncepce studia je zde založena nejen na samotné tvůrčí činnosti, ale také na hledání nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků, a to díky technologickým možnostem celé fakulty. Fakulta textilní je jednou z největších fakult v EU, která se věnuje textilnímu materiálovému inženýrství komplexně a zároveň je jedinou svého druhu v České republice. Pouze liberecká fakulta rozvíjí tvůrčí činnosti a poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem, provádí základní i aplikovaný výzkum od designu, materiálu přes technologie, hodnocení jakosti až po široké spektrum aplikačních oborů. Svým výrazným vědeckým a výzkumným zaměřením přesahuje rámec ČR i EU. FT je uznávaným lídrem v oblasti nanovláken.

Univerzitní Galerie N je univerzitním výstavním prostorem Katedry designu, Fakulty textilní na Technické Univerzitě v Liberci. Naším programem je prezentace studentů, pedagogů z Katedry designu a výtvarníků z mnoha uměleckých oblastí. Věříme, že Galerie N má potenciál prohloubit dialog mezi studenty a profesionálními výtvarníky a také navázat kontakt s prostředím města Jablonce i mimo uzavřený svět univerzitního kampusu.

Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní
Katedra designu, Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 485 353 940
E-mail: renata.storova@tul.cz

www.ft.tul.cz/kde


20. 5. 2022