Přihlásit
Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Výstava "SEVEROČESKÁ SBÍRKA"

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci  
Vás srdečně zve na výstavu SEVEROČESKÁ SBÍRKA

Výstava proběhne od 11. května do 2. června 2023
v prostorách univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou.

Srdečně jste zváni na slavnostní zahájení výstavy,
které se uskuteční ve středu 10. května 2023 od 17 hodin.

Kolekce významných českých nebo v Čechách působících výtvarníků, především těch, kteří mají nějaký vztah k severním Čechám.

Kolekci výtvarníků, kteří jsou pobytem nebo tvůrčím zaměřením spjati se severními Čechami, začal Roman Karpaš cíleně budovat od roku 2016. Zaměřuje se na obrazy, plastiky, grafiky a kresby, především na moderní umění 20. a 21. století, přednostně pak na tvorbu po roce 1945. Sbírka se postupně rozrůstá a dnes již obsahuje více než dvě stě položek. Od roku 2018 je vystavována minimálně jednou do roka na různých místech Libereckého kraje. Výběr z obrazů a plastik v jablonecké univerzitní Galerii N je již desátou expozicí. Zahrnuje díla 43 umělců nejrůznějšího zaměření v rozpětí od realistické krajinomalby přes abstraktní tendence až po výsledky konceptuální tvorby. Divák má tak možnost srovnat celou šíři a bohatost zdejší umělecké produkce, jakou se může kromě Prahy pochlubit jen málokterý kraj. Většina autorů se již prosadila i v národním a někteří i v mezinárodním měřítku. 

Ke stálé propagaci výtvarníků slouží webové stránky www.severoceskasbirka.cz, kde jsou prezentována veškerá získaná díla a uvedeny stručné charakteristiky jednotlivých autorů.

 Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní
Katedra designu, Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 485 353 940
E-mail: renata.storova@tul.cz

Univerzitní Galerie N
Jehlářská 14, 466 01, Jablonec nad Nisou
Telefon: +420 485 354 474
E-mail: galerie.n@tul.cz


10. 5. 2023