Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe svoc 2023 Symposium KTT 15.09.2023

Výstava "SEVEROČESKÁ SBÍRKA"

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci  
Vás srdečně zve na výstavu SEVEROČESKÁ SBÍRKA

Výstava proběhne od 11. května do 2. června 2023
v prostorách univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou.

Srdečně jste zváni na slavnostní zahájení výstavy,
které se uskuteční ve středu 10. května 2023 od 17 hodin.

Kolekce významných českých nebo v Čechách působících výtvarníků, především těch, kteří mají nějaký vztah k severním Čechám.

Kolekci výtvarníků, kteří jsou pobytem nebo tvůrčím zaměřením spjati se severními Čechami, začal Roman Karpaš cíleně budovat od roku 2016. Zaměřuje se na obrazy, plastiky, grafiky a kresby, především na moderní umění 20. a 21. století, přednostně pak na tvorbu po roce 1945. Sbírka se postupně rozrůstá a dnes již obsahuje více než dvě stě položek. Od roku 2018 je vystavována minimálně jednou do roka na různých místech Libereckého kraje. Výběr z obrazů a plastik v jablonecké univerzitní Galerii N je již desátou expozicí. Zahrnuje díla 43 umělců nejrůznějšího zaměření v rozpětí od realistické krajinomalby přes abstraktní tendence až po výsledky konceptuální tvorby. Divák má tak možnost srovnat celou šíři a bohatost zdejší umělecké produkce, jakou se může kromě Prahy pochlubit jen málokterý kraj. Většina autorů se již prosadila i v národním a někteří i v mezinárodním měřítku. 

Ke stálé propagaci výtvarníků slouží webové stránky www.severoceskasbirka.cz, kde jsou prezentována veškerá získaná díla a uvedeny stručné charakteristiky jednotlivých autorů.

 Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní
Katedra designu, Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 485 353 940
E-mail: renata.storova@tul.cz

Univerzitní Galerie N
Jehlářská 14, 466 01, Jablonec nad Nisou
Telefon: +420 485 354 474
E-mail: galerie.n@tul.cz


10. 5. 2023