Přihlásit
Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Výstava "FASCINACE SANTINIM"

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
Vás srdečně zve na

výstavu Fascinace Santinim.


Výstava proběhne od 3. listopadu 2023 do 7. prosince 2023
v prostorách univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou.

Srdečně jste zváni na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2023 od 17:00 v Galerii N. Výstavu zahájí přímo autorka projektu a kurátorka výstavy Anna Matoušková a ředitel Západočeského muzea v Plzni Jiří Orna.
Výstava Fascinace Santinim prezentuje autorské šperky a objekty inspirované Janem Blažejem Santinim-Aichelem z tvorby Veroniky Pouzarové, Miroslavy Veselé a studentů ateliéru Kov a šperk Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Na vernisáži proběhne křest nového katalogu.

Západočeské muzeum v Plzni (dále ZČM) se projektem Fascinace Santinim připojuje k připomínce 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela (dále JBS), a to z pozice specifického vztahu Plzně k JBS (v Plzni tkví české kořeny JBS, jeho babička pocházela z Plzně). Výstava otevírá téma tzv. druhého života významných umělců, v daném případě zejména v oblasti autorského šperku. Představí se tak šperky a objekty inspirované JBS, které vznikly jako závěrečné práce dvou absolventek Západočeské univerzity v Plzni, MgA. Veroniky Pouzarové a Mgr. Miroslavy Veselé. Kolekci absolventských šperkařských děl doplní ukázky jejich současné tvorby inspirované Santinim. Na díla absolventek naváže soubor prací současných studentů ateliéru Kov a šperk Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni vedeného MgA. Martinem Vernerem.

Výstava byla poprvé, od května tohoto roku, instalována v refektáři bývalého františkánského kláštera v Plzni, který je sídlem Muzea církevního umění Plzeňské diecéze, pobočky ZČM. Nyní máte možnost shlédnout tuto výjimečnou výstavu i v Jablonci nad Nisou v prostorách univerzitní Galerie N, Technické univerzity v Liberci, kam byla z Plzně převezena ve své kompletní podobě.

Autorka projektu: PhDr. Anna Matoušková
Kurátoři výstavy: PhDr. Anna Matoušková
Mgr. David Csukás

Galerie N je univerzitním výstavním prostorem Katedry designu Fakulty textilní na Technické univerzitě v Liberci. Programem galerie je prezentace studentů, pedagogů Katedry designu a dalších vysokých škol a výtvarníků z mnoha uměleckých oblastí. Galerie N má potenciál prohloubit dialog mezi studenty a profesionálními výtvarníky a také navázat kontakt s prostředím města Jablonce i mimo uzavřený svět univerzitního kampusu.

Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní
Katedra designu, Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 485 353 940
E-mail: renata.storova@tul.cz

Univerzitní Galerie N
Jehlářská 14, 466 01, Jablonec nad Nisou
Telefon: +420 485 354 474
E-mail: galerie.n@tul.cz


25. 10. 2023