Přihlásit
2. kolo přijímacího řízeni 2024 Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Výstava "MARTA NYMSOVÁ - ČERNORYBÍZOVÁ"

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci  
Vás srdečně zve na

VERNISÁŽ VÝSTAVY
výtvarnice a designérky MARTY NYMSOVÉ - ČERNORYBÍZOVÁ

Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 11. prosince 2023 od 17:00
v prostorách univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou.

Výstavu můžete navštívit od 12. prosince 2023 do 19. ledna 2024.

Výstava Marty Nymsové (1948–2022) v jablonecké Galerii N představuje průřez tvorbou výtvarnice a designérky pocházející z Blanska, ale žijící převážnou část svého života v Praze a na sklonku života v Liberci. Výstava skládá fragmenty pozůstalosti autorky a nastiňuje především prostřednictvím návrhů na papíře, realizací v podobě tisků na textil, koberců, textilních vzorků i obrazů a drobných kreseb její produktivitu a výtvarné směřování.
Marta Nymsová byla svým přístupem k tvorbě bytostnou „textilačkou“. Textilní materiál provázel její život od raných let, kdy studovala pod vedením Bohdana Mrázka tkalcovskou designaturu a výtvarné zpracování oděvu na SPŠ textilní v Brně. Několik let pracovala jako textilní návrhářka v n. p. Tiba ve Dvoře Králové nad Labem, později také jako návrhářka v ÚBOK Praha v oddělení vývoje tisku. Před rokem 1990 se účastnila výstav a přehlídek na legendární pražské Bertramce. V roce 1997 navázala spolupráci s oděvní návrhářkou Helenou Fejkovou, pro kterou vytvořila autorské tisky na len, realizované na celé kolekci oděvů. Podle návrhu Marty Nymsové potiskovala pro Helenu Fejkovou kožešiny také KARA Trutnov. Od roku 1998 se Marta Nymsová věnovala volné výtvarné činnosti, vytvářela dezény pro desítky českých i zahraničních firem, získala několik ocenění v soutěžích o nejlepší návrh textilního vzoru.

Tvorba Marty Nymsové se odehrává v několika polohách a vrstvách. Abstrakce versus zachycení reality, tvary a znaky versus květiny a zvířecí motivy, návrhy na textil versus malba. Výstava představuje práci Marty Nymsové v oblasti textilního návrhářství, ale také její volnou tvorbu – obrazy malované na batist, karton či plátno. Tyto „dva světy“ na sebe většinou navazují a odhalují jasné spojující linie, jako jsou plošné řešení celku, specifická práce s barvou a rastrem či sjednocující náměty, občas se ale rozcházejí jako nazlobené sestry, které však stále zůstávají příbuznými. Realizace v oblasti produktového designu jsou fragmentární, jelikož většina návrhů byla vyrobena v českých i zahraničních firmách a finální produkty se buď nedochovaly, nebo nebyly dosud dohledány. Výstava v této oblasti představuje počátek pátrání po dalších, hlubších informacích o produktech a kooperacích Marty Nymsové, která se jimi za svého života nechlubila a dnes už nám je bohužel neposkytne.

Finanční zajištění, produkce: Jitka Muchová
Kurátor: Adéla Mende
Grafika: Jitka Muchová
Realizace oděvů se sublimačním tiskem: Jitka Muchová
Realizace výstavy: Jitka Muchová, Adéla Mende, příbuzní a přátelé

Děkujeme Severočeskému muzeu v Liberci za zapůjčení sbírkových předmětů.

Technická univerzita v Liberci | Fakulta textilní | Katedra designu
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 485 353 940
E-mail: renata.storova@tul.cz

Univerzitní Galerie N
Jehlářská 14, 466 01, Jablonec nad Nisou
Telefon: +420 485 354 474
E-mail: galerie.n@tul.cz


4. 12. 2023