Přihlásit
Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Státní závěrečné zkoušky FT TUL - únor 2016

Termín přihlášení ke SZZ do 8. 1. 2016
Termín odevzdání BP/DP do 8. 1. 2016
Termín odevzdání indexu do 14. 1. 2016
Termín konání SZZ 1. 2. 2016 – 10. 2. 2016
Termín konání promocí 18. 2. 2016 – 19. 2. 2016

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Indexy spolu s potvrzením o vložení údajů o BD/DP do STAGu studenti odevzdávají na studijní oddělení.

Ihned po složení SZZ  se všichni absolventi dostaví na studijní oddělení k vyřízení ukončení studia. Absolventi jsou povinni odevzdat potvrzený výstupní list a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Indexy si studenti vyzvednou na příslušné katedře po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky.

 

Studijní oddělení


16. 12. 2015