Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení Přijímací řízení druhé kolo 2023 svoc 2023

Státní závěrečné zkoušky FT TUL - únor 2016

Termín přihlášení ke SZZ do 8. 1. 2016
Termín odevzdání BP/DP do 8. 1. 2016
Termín odevzdání indexu do 14. 1. 2016
Termín konání SZZ 1. 2. 2016 – 10. 2. 2016
Termín konání promocí 18. 2. 2016 – 19. 2. 2016

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Indexy spolu s potvrzením o vložení údajů o BD/DP do STAGu studenti odevzdávají na studijní oddělení.

Ihned po složení SZZ  se všichni absolventi dostaví na studijní oddělení k vyřízení ukončení studia. Absolventi jsou povinni odevzdat potvrzený výstupní list a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Indexy si studenti vyzvednou na příslušné katedře po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky.

 

Studijní oddělení


16. 12. 2015