Přihlásit
Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Promoce

SLAVNOSTNÍ PROMOCE

absolventů Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci


  18. února 2016
v 13:00 hod

 

Aula budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec
 

bakalářský studijní obor TEXTILNÍ MARKETING
TEXTILNÍ A ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ
TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY
NETKANÉ TEXTILIE
TECHNICKÉ TEXTILIE
TEXTILNÍ MATERIÁLY A ZKUŠEBNICTVÍ
TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ ODĚVNÍ VÝROBY
VÝROBA ODĚVŮ A MANAGEMENT OBCHODU S ODĚVY
navazující studijní obor PRODUKTOVÉ INŽENÝRSTVÍ
ŘÍZENÍ JAKOSTI
MANAGEMENT JAKOSTI
PRODUKTOVÝ MANAGEMENT
ODĚVNÍ A TEXTILNÍ TECHNOLOGIE
NETKANÉ A NANOVLÁKENNÉ MATERIÁLY

 

Sraz absolventů hodinu před zahájením promoce před aulou.
 

 

 V Liberci dne 8. 2. 2016

Ing. Daniela Brzezinová
tajemnice fakulty

 


8. 2. 2016