Přihlásit

O katedře | Ft.Tul.cz

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci je kreativním pracovištěm garantujícím výuku denního bakalářského studijního programu Návrhářství (Bc.) a denního navazujícího magisterského studijního programu Design – textil, oděv, sklo, šperk (MgA.). Koncepce studia je zde založena nejen na samotné tvůrčí činnosti, ale také na hledání  nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků, a to díky technologickým možnostem celé fakulty.

Bakalářský studijní program Návrhářství (Bc.)

 V prvním ročníku se studenti dělí do specializací:

1) Návrhářství textilu a oděvu
2) Návrhářství skla a šperku
3) Textilní technologie a vzorování

Studenti zaměření s vyšší podporou výtvarných předmětů, Návrhářství textilu a oděvu, skla a šperku, mohou tvořit paralelně se studenty více technologicky orientovaného oboru Textilní technologie a vzorování. Skladba studia zahrnuje výtvarné předměty (Kresba, Malba pro design, Ateliérová tvorba aj.), odborné technologické předměty (Vazby vzorování tkanin, Konstrukce a modelování oděvů, Sklářské a bižuterní zbožíznalství aj.) a předměty dalšího teoretického základu (Dějiny výtvarné kultury, Teorie barev, Počítačový design aj.). V porovnání s vysokými školami obdobného zaměření je tato koncepce ve spojení s ojedinělou technologickou vybaveností všech pracovišť naprosto unikátní. Studentům totiž katedra nabízí možnost uchopit a prozkoumat jejich tvorbu po všech stránkách.

 

Navazující magisterský studijní program Design – textil, oděv, sklo, šperk (MgA.)

Studenti od prvního ročníku pracují v ateliérech dle specializace:

1) Ateliér textilu
2) Ateliér oděvu
3) Ateliér skla
4) Ateliér šperku

Struktura studia je založena na tvůrčí činnosti, hledání nových způsobů výtvarného zpracování tradičních i inovativních materiálů pomocí standardních i nových technologických postupů. Během studia získá student nejen odborné teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce a dovednosti souhrnně označované „soft skills”. Koncepce studia umožní absolventovi adaptaci na podmínky kreativních průmyslů, spolupráci s firmami i vlastní autorskou tvorbu. Vysokoškolsky vzdělaní absolventi budou schopni reflektovat současné trendy ve vývoji umění a designu v lokálním i celosvětovém kontextu.

Aktivity katedry jsou zaměřeny i na výstavní činnost, neboť disponuje prostory Galerie N  v Jablonci nad Nisou, kde mohou studenti vyzkoušet i možnosti prezentace své designérské práce. 

 

VÍCE INFO PRO UCHAZEČE:
BAKALÁŘSKÉHO PROGRAMU
NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU

 

 www.ft.tul.cz/kde
www.katedradesignu.cz
INSTAGRAM
FACEBOOK