Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

O katedře | Ft.Tul.cz

Katedra designu (KDE) Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci je kreativním pracovištěm garantujícím výuku denního bakalářského studijního programu Návrhářství. Koncepce studia je zde založena nejen na samotné tvůrčí činnosti, ale také na hledání  nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků, a to díky technologickým možnostem celé fakulty. V prvním ročníku se studenti dělí do specializací:

1) Návrhářství textilu a oděvu
2) Návrhářství skla a šperku
3) Textilní technologie a vzorování

Studenti zaměření s vyšší podporou výtvarných předmětů, Návrhářství textilu a oděvu, skla a šperku, mohou tvořit paralelně se studenty více technologicky orientovaného oboru Textilní technologie a vzorování. Skladba studia zahrnuje výtvarné předměty (Kresba, Malba pro design, Ateliérová tvorba aj.), odborné technologické předměty (Vazby vzorování tkanin, Konstrukce a modelování oděvů, Sklářské a bižuterní zbožíznalství aj.) a předměty dalšího teoretického základu (Dějiny výtvarné kultury, Teorie barev, Počítačový design aj.). V porovnání s vysokými školami obdobného zaměření je tato koncepce ve spojení s ojedinělou technologickou vybaveností všech pracovišť naprosto unikátní. Studentům totiž katedra nabízí možnost uchopit a prozkoumat jejich tvorbu po všech stránkách.

Aktivity katedry jsou zaměřeny i na výstavní činnost, neboť disponuje prostory Galerie N  v Jablonci nad Nisou, kde mohou studenti vyzkoušet i možnosti prezentace své designérské práce. 

Katedra designu vede experimentální výtvarný prostor pro studenty a mladé umělce Galerie G3P v prostorách Fakulty textilní ve 3. patře budovy B v Liberci.

www.ft.tul.cz/kde
www.katedradesignu.cz