Přihlásit

Laboratoř chemická | Ft.Tul.cz

Laboratoř chemická
Chemická laboratoř poskytuje zázemí pro chemické experimenty. Vedle základního vybavení laboratoře, jako jsou magnetická míchadla s ohřevem, digitální váhy (předvážky, analytické), sušárna, destilační aparatura, ledovačka, digestoře, filtrační aparatury a topná hnízda, se zde nacházejí i přístroje pro určování teploty, vlhkosti vzduchu, pH či vodivosti roztoků. Primárně zde probíhají praktická laboratorní cvičení a připravují se zde polymerní roztoky pro elektrostatické zvlákňování.
Umístění: budova E, suterén
Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Hodková
Telefon: +420 48 535 3474
 
Vybavení:
Ubbelohdeho viskozimetr Průtokový kapilární viskozimetr pro měření kinematické viskozity. Používá se pro měření viskozity velmi zředěných roztoků polymerů a následný výpočet molekulové hmotnosti polymeru.
pH metr Přístroj k měření hodnot pH.
Ultrazvuková lázeň Přístroj určený k čištění malých předmětů pomocí ultrazvuku.
Vodivostní sonda Přístroj slouží k měření vodivosti roztoků.
Další vybavení laboratoře Digestoře, magnetická míchadla s ohřevem, digitální váhy (předvážky i analytické), topná hnízda, sušárna, chladící a mrazící zařízení, destilační aparatura, ledovačka, teploměry a vlhkoměry, filtrační aparatury, termostaty, laboratorní sklo, pipety a další laboratorní příslušenství.