Přihlásit

Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na: | Ft.Tul.cz

  • nanovlákna a nanomateriály: v této oblasti jsou řešeny praktické i teoretické problémy elektrostatického zvlákňování a přípravy nanovlákenných vrstev. Mezi hlavní směry patří např.:  vývoj tkáňových nosičů, výroba nanovlákenných přízí a přízí hybridních, příprava uhlíkových nanovláken, výroba tenkých kompozitních materiálů vyztužených nanovlákny, výroba bi-komponentních nanovláken, orientované nanovlákenné vrstvy, porézní nanovlákna atd. Jedinečný výzkum je prováděn v oblasti AC electického zvlákňování. Dalšími technologiemi výroby polymerních nanovláken studovaných na KNT jsou odstředivé zvlákňování a drawing - tažení individuálních vláken.
  • základní fyzikální popis a simulace elektrostatického zvlákňování; samostatnou oblast tvoří konstrukce a výroba mechanických a elektronických zařízení, linek a prvků,
  • netkané textilie: tato oblast se zaměřuje na hledání nových způsobů výroby NT a jimi vyprodukovaných výrobků i na možnosti využití stávajících technologií pro nové aplikace. K významnějším oblastem patří vývoj matrací pro dlouhodobě ležící, recyklovatelných textilních materiálů, vývoj sendvičů odolných vysokým teplotám a speciálních filtrů pro vysoce čisté provozy i pro speciální aplikace nebo popis kapilárních jevů pomocí simulací. Po dlouhou dobu zde byl prováděn výzkum a vývoj spojený s technologií kolmého kladení netkaných textilií (Struto). V oblasti zdravotnictví je v současné době věnována velká pozornost vývoji scafoldů pro tkáňové inženýrství technologii meltblown a její kombinaci s technologiemi elektrostatického zvlákňování (AC, DC electrospinning).