Přihlásit

Laboratoře | Ft.Tul.cz

Laboratoř chemická
Chemická laboratoř poskytuje zázemí pro chemické experimenty. Vedle základního vybavení laboratoře, jako jsou magnetická míchadla s ohřevem, digitální váhy (předvážky, analytické), sušárna, destilační aparatura, ledovačka, digestoře, filtrační aparatury a topná hnízda, se zde nacházejí i přístroje pro určování teploty, vlhkosti vzduchu, pH či vodivosti roztoků. Primárně zde probíhají praktická laboratorní cvičení a připravují se zde polymerní roztoky pro elektrostatické zvlákňování.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
budova E, suterén Ing. Zdeňka Hodková +420 48 535 3904

 

Laboratoř tkáňového inženýrství
Laboratoř je zaměřena na biologické testování vyvíjených (nano)materiálů s buněčnými kulturami. U testovaných materiálů je především sledována cytotoxicita, buněčná adheze a proliferace na materiál. Testované materiály jsou pak potencionálně využitelné jako tkáňové nosiče (scaffoldy) v různých biomedicínských aplikacích. V laboratoři jsou využívány především myší fibroblasty, lidské dermální fibroblasty, keratinocyty, buňky endotelu cév, osteoblasty aj.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
budova E, suterén Ing. Petra Honzíková +420 48 535 3474

 

Laboratoř mikroskopie
Mikroskopická laboratoř slouží pro analýzu materiálů. Je vybavena optickými mikroskopy (Nikon Eclipse LV100, Nikon Eclipse 80i) a dvěma skenovacími elektronovými mikroskopy (FEI Phenom, TESCAN). Pro morfologickou analýzu je využíván software NIS Elements, který umožňuje charakterizovat strukturu materiálů a také jejich interakce s buňkami.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
budova E, suterén Ing. Zdeňka Hodková +420 48 535 3476

 

Laboratoř fyzikální
Zaměřuje se na stanovení fyzikálně chemických vlastností polymerních roztoků a úpravu polymerů jakožto základní suroviny. Dále se zde provádí pokusy elektrostatického a odstředivého zvlákňování. Pro tyto účely se v těchto laboratořích nachází digestoře, digitální váhy (předvážky, analytické), magnetická míchadla, termostaty, přístroje pro určení viskozity, pH metr, vakuová odparka, sušárna, chladící zařízení, přístroj pro výrobu destilované vody, sterilizátor, kryomlýnky, plastometr, ultrazvuková sonda, sítový frakcionátor, zdroje vysokého napětí a aparatury pro zvlákňování z jehly, tyčky či odstředivě. Právě zde pak nejčastěji probíhají praktické experimenty studentů k bakalářským a diplomovým pracím.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
budova E, suterén Ing. Zdeňka Hodková +420 48 535 3474

 

Laboratoř čistých prostor
Laboratoř je zaměřena na vývoj a výrobu nanovlákenných materiálů pro tkáňové inženýrství. Pro tyto účely slouží unikátní zařízení - zvlákňovací linka Laboratorní Nanospider. Dále je zde možnost přípravy polymerních roztoků a finálního balení připravených materiálů. Laboratoř je klimatizována a splňuje vysokou třídu čistoty C, která je dostatečná pro výrobu vzorků určených k dalšímu biologickému testování.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
budova E, suterén Ing. Zdeňka Hodková +420 48 535 3474

 

Laboratoř CXI
Laboratoř je zaměřena na vývoj technologií výroby nanovláken, a to zejména na průzkum vztahů mezi závislými a nezávislými proměnnými procesu elektrostatického zvlákňování a vývoj dalších možných metod pro přípravu nanovlákenných materiálů nebo jednotlivých nanovláken. Pro tyto účely je zde umístěno unikátní zařízení, tzv. pilotní linka Nanospider NS 1W500U včetně klimatizační jednotky, dalšího příslušenství a zařízení, která budou vyvíjena v rámci činnosti laboratoře.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
budova L, 2np. doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D +420 48 535 3233

 

Laboratoř poloprovozu KNT
Laboratoř zajišťuje poloprovozní textilní stroje textilního průmyslu. Unikátností celé leboratoře je možnost produkovat textilní netkanné materiály. V laboratoři probíhají cvičení pro studenty denního studia a je zde také možnost provádět specifický výzkum na zakázku. Laboratoř obsahuje unikátní zařízení, která jsou funkční a v současnosti je velice málo pracovišť, které disponují temito přístroji.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
budova E3, přízemí Bc. Filip Sanetrník +420 48 535 3203

 

Laboratoř mechanických vlastností
Laboratoř je zaměřena na vývoj technologií výroby nanovláken, a to zejména na průzkum vztahů mezi závislými a nezávislými proměnnými procesu elektrostatického zvlákňování a vývoj dalších možných metod pro přípravu nanovlákenných materiálů nebo jednotlivých nanovláken. Pro tyto účely je zde umístěno unikátní zařízení, tzv. pilotní linka Nanospider NS 1W500U včetně klimatizační jednotky, dalšího příslušenství a zařízení, která budou vyvíjena v rámci činnosti laboratoře.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
budova E, suterén Ing. Ondřej Novák, Ph.D +420 48 535 3121

 

Laboratoř teorie netkaných textilií
Tato laboratoř nabízí zastoupení základních přístrojů pro stanovení různých vlastností textilních materiálů, primárně pak netkaných a nanovlákenných textilií. Zde je možné naleznout optický mikroskop, optický makroskop, bodotávky, mikroskopické i softwarové metody pro stanovení vlastností vláken, zařízení pro měření kontaktního úhlu, profilprojektor, naplavovací zařízení, mixér, digitální váhy či zařízení Krüss pro stanovení sorpčních vlastností materiálu.
Umístění:                  Kontaktní osoba: Telefon:                     
budova E, suterén Ing. Zdeňka Hodková +420 48 535 3905