Přihlásit

Laboratoř automatizace - FESTO | Ft.Tul.cz

FESTO Didactic

Výukový systém FESTO Didactic je určen pro výuku automatizace, především pneumatiky, elektro pneumatiky a hydrauliky.
Používá se při praktických cvičeních a pracuje s didakticky upravenými průmyslovými prvky. Praktická cvičení jsou směřována do oblasti oděvní výroby.

Celý výukový systém obsahuje dvě základní sady: Systém pro sestavování základních a pokročilých pneumatických obvodů a systém pro sestavování základních hydraulických obvodů.

Jednotlivé výukové sady jsou koncipovány tak, aby bylo možno sestavit několik základních obvodů, které reprezentují základní použití pneumatického a hydraulického zdroje energie jak při aplikaci automatizačních prvků obecně, tak konkrétně v oblasti oděvní výroby.
Studenti nejprve navrhnou vlastní automatizovaný systém pro řešení konkrétního problému, který potom prakticky realizují z jednotlivých komponent daných didaktických systémů a uvedou ho do provozu.
 
Umístění: Budova E3, 2 patro
Kontakt: Ing. Petra Komárková Ph.D.
+420 48 535 3500