Přihlásit

Výuka | Ft.Tul.cz

Katedra oděvnictví zajišťuje výuku předmětů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu v prezenční i kombinované formě studia.

V rámci bakalářského studijního programu Výroba oděvů a technické konfekce zajišťuje převážně výuku předmětů studijního oboru B0723A270003 Výroba oděvů a technické konfekce (VOTK).
Absolvent tohoto oboru získá základní znalosti o oděvních materiálech, návrhu a konstrukci střihu oděvu a jeho výrobě. Dále získá znalosti o strojním vybavení a aplikaci výpočetní techniky v oděvní výrobě. Seznámí se s tvorbou výrobních a obchodních vztahů, outsourcingovou výrobou oděvů a technicko-technologickou přípravou výroby. Získá základy manažerského myšlení, strategického plánování, rozhodování a logistiky v mezinárodním obchodu.

V rámci navazujícího magisterského studijního programu N0723A270001 Textilní inženýrství zajišťuje hlavně výuku předmětů studijního oboru N0723A270001OTM Oděvní technologie a materiály, specializace OTM (OTM).
Absolvent magisterského studia získá podrobnější teoretické znalosti a schopnost projektovat oděvy a technickou konfekci s uplatněním výpočetní techniky, měřící techniky a automatizovaných systémů v řízení výroby.
Teoretické znalosti jsou aplikovány na tvorbu oděvů vysoké užitné hodnoty a komfortu.

V rámci doktorského studijního programu Textilní inženýrství (P3106), studijního oboru  3106V015 Textilní technika a materiálové inženýrství organizuje katedra oděvnictví různé vědecké a výzkumné aktivity zabývající se transportem teploty a vlhkosti přes sendvičové struktury oděvů, tepelně izolačními vlastnostmi oděvů včetně proudícího vzduchu, studiem struktur oděvů na CT, teoretickými poznatky z oboru konvenčního a nekonvenčního spojování oděvů.

Studijní programy FT TUL pro akademický rok 2019/2020 - nové akreditace

Studijní programy FT TUL pro akademický rok 2019/2020 - staré akreditace

Rozvrh - kombinované studium

Portál informačního systému studijní agendy Technické univerzity v Liberci - STAG

Elearningový portál Technické univerzity v Liberci