Přihlásit

Projektové dny | Ft.Tul.cz

Nabídka projektových dnů, Odborných exkurzí a přednášek pro školy na Katedře oděvnictví FT TUL ve školním roce 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025

Projektový den na Technické univerzitě v Liberci na Fakultě textilní, Katedře oděvnictví je ideální příležitost pro zvídavé žáky základních i středních škol, jak proniknout do světa oděvních materiálů, oděvů, jejích designového projektování a testování pro zajištění odpovídající kvality. Středním i základním školám nabízíme projektové dny v rozsahu 2 – 4 vyučovacích hodin (2x45 min, 4x45 min) přímo v prostorách Katedry oděvnictví FT TUL, Budova E3, Studentská 2, 461 17 Liberec. Termíny, celkovou délku a obsah projektových dnů jsme schopni přizpůsobit požadavkům jednotlivých škol. Projektové dny jsou vedeny našimi pedagogy, kteří jsou odborníci v dané problematice. Kapacita jednotlivých programů je omezená na kapacity našich učeben, ve kterých bude daný program realizován. 

Téma 1: Jak může moje tričko svítit ve tmě

Náplň: Program je zaměřený na vysvětlení pojmu luminiscence a ukázka způsobů jak si můžeme rozsvítit svůj oděv pomocí fotoluminiscenčních „ve tmě svítících“ materiálů a textilií. Ukážeme si postup, jak dostaneme fotoluminiscenční obrázek na tričko. Vyzkoušíme si práci vědců při analýze oděvního materiálu. Pokud si žák přinese sebou i své tričko pomůžeme mu ho rozsvítit. 

Vyučující: Ing. Katarína Zelová, Ph.D., Ing. Oksana Vojtenko, Ph.D., Hana Rulcová

Určeno pro: ZŠ 5., 6., 7., 8. a 9. ročník

Délka trvání: 2 hod

Počet: max 30 osob

Pomůcky: žák si může/nemusí přinést tričko v materiálovém složení 100% bavlna

Termín: po domluvě

Kontakt: katarina.zelova@tul.cz

Téma 2: Fotoluminiscenční materiály jako další prvek zvyšující viditelnost osob za tmy

Náplň: Cílem programu je měření a vyhodnocení vyhasínání fotoluminiscenčních „ve tmě svítících“ materiálů, textilií pomocí jasové kamery. Realizace vlastního návrhu „ve tmě svítícího“ batohu s retroreflexními a fotoluminiscenčními prvky s použitím různých technologií spojování (šití, lepení, nýtování).

Vyučující: Ing. Katarína Zelová, Ph.D., Ing. Oksana Vojtenko, Ph.D., Hana Rulcová

Určeno pro: Stření školy, Gymnázia, ZŠ 8. - 9. ročník

Délka trvání: 4 hod

Počet: max 15

Termín: po domluvě

Kontakt: katarina.zelova@tul.cz

Téma 3: Možnosti využití CAD systémů ve výrobě oděvů
 

Náplň: Program je zaměřený na práce v prostředí CAD systému Lectra Modaris PGS. Je ukázaný způsob digitalizace střihových dílů a modelové úpravy střihových dílů vybraného oděvu pomocí příkazů CAD systému, stupňování střihových dílů a příprava šablon střihových dílů pro polohování a ukázka tvorby polohového plánu interaktivním způsobem v CAD systému.

Vyučující: Ing. Renáta Nemčoková

Určeno pro: Stření školy oděvního zaměření

Délka trvání: 4 hod

Počet: max 20

Termín: po domluvě

Kontakt: katarina.zelova@tul.cz

Téma 4: Tvorba designu výšivky pomocí CAD systémů
 

Náplň: Cílem programu je návrh výšivky v programovém prostředí Tajima DG15 by Pulse na základě vektorové nebo rastrové obrazové předlohy, programování nápisů. Realizace vytvořeného návrhu na jednohlavovém průmyslovém vyšívacím stroji Tajima včetně ukázek různých typů spotřebního materiálu (nitě, podkladové materiály, atd.) jejž se podílí na zabezpečení plné funkcionality a optimálního estetického vzhledu výšivky.

Vyučující: Ing. Viera Glombíková, Ph.D.

Určeno pro: Stření školy, Gymnázia

Délka trvání: 4 hod

Počet: max 12, práce ve dvojicích

Termín: po domluvě

Kontakt: katarina.zelova@tul.cz

Téma 5: Laboratoř hodnocení fyziologického komfortu oděvů
 

Náplň: Program je zaměřený na hodnocení fyziologického komfortu oděvních materiálů a oděvů. Je realizováno praktické testování prodyšnosti textilií, distribuce kapalné vlhkosti v textiliích a měření tepelného a výparného odporu pomoci dětského tepelného manekýna Timmy. Zjistíte, proč se v jednom oděvu potíte více než ve druhém.  

Vyučující: Ing. Michal Chotěbor, Ing. Oksana Vojtenko, Ph.D.

Určeno pro: Stření školy, Gymnázia

Délka trvání: 4 hod

Počet: max 15

Termín: po domluvě

Kontakt: katarina.zelova@tul.cz

Téma 6: Vyzkoušej si 3D tisk z čokolády
 

Náplň: Program je zaměřený na ukázku tvorby jednoduchých 3D modelů v prostředí CAD systému, vysvětlení a ukázku principu 3D tisku a následnou ukázkou 3D tisku za pomoci čokolády.

 Vyučující: Ing. Michal Martinka

Určeno pro: ZŠ 6. - 7. ročník

Délka trvání: 2 hod

Počet: max 20

Termín: po domluvě

Kontakt: katarina.zelova@tul.cz

Téma 7: Návrh textilní struktury pro 3D tisk
 

Náplň: Cílem programu je ukázka základních CAD systémů vhodných pro 3D modelování předmětů. Návrh a vytvoření vlastního 3D modelu textilní struktury ve vybraném počítačovém systému a následná realizace vytvořené textilní struktury pomocí 3D tiskárny.  

 Vyučující: Ing. Michal Martinka

Určeno pro: Stření školy, Gymnázia, ZŠ 8. - 9. ročník

Délka trvání: 4 hod

Počet: max 20

Termín: po domluvě

Kontakt: katarina.zelova@tul.cz

Odborná exkurze pro školy - Poznej nové materiály a nové technologie
 Konec školního roku je spojen s výlety a exkurzemi. Vydejte se na exkurzi do Liberce a podívejte se do kampusu Technické univerzity v Liberci a navštivte pracoviště Katedry oděvnictví Fakulty textilní, kde vám i vašim žákům ukážeme, že „Není špatné počasí, jen špatné volby oblečení“! 

Náplň: Při prohlídce zdejšího pracoviště Katedry oděvnictví budete mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku laboratorního testování vybraných užitných vlastností oděvních materiálů, oděvů, autosedaček, ochranných oděvů, vysocefunkčních textilií atd. Seznámit se s novými materiály a speciálními technologiemi měření jako např. využití termovizní techniky, tlakové podložky. Exkurze obohatí znalosti žáků i v oblasti spojování textilií pomocí ultrazvuku, lepení švů u outdoorových oděvů či projektování oděvního výrobku.  

 Vyučující: doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.

Určeno pro: Stření školy, Gymnázia

Délka trvání: 2 hod

Počet: max 30

Termín: po domluvě

Kontakt: katarina.zelova@tul.cz

Kombinované projektové dny

Máte zájem o projektový den na téma „Fotoluminiscenční materiály jako další prvek zvyšující viditelnost osob za tmy“ během kterého si studenti vyrobí ve tmě svítící batohy? Chcete se projektového dne účastnit s celou třídou? Připravíme vám harmonogram projektového dne v kombinaci s jiným tématem. V rámci tohoto dne budou žáci rozděleny do dvou skupin. V průběhu 4 hodin postupně všichni absolvují připravené programy. Nabízíme dva typy kombinovaných projektových dnů.

 Určeno pro: max 30 žáků

Délka trvání: 4 hod

Termín: po domluvě

Kontakt: katarina.zelova@tul.cz

Kombinovaný projektový den 1
Téma: „Fotoluminiscenční materiály jako další prvek zvyšující viditelnost osob za tmy“ + Základy 3D modelování pro 3D tisk

Kombinovaný projektový den 2
Téma: Návrh textilní struktury pro 3D tisk + Jak může moje tričko svítit ve tmě