Přihlásit

Členové katedry | Ft.Tul.cz

Vedoucí katedry:
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs +420 48 535 3498
Zástupce vedoucího katedry: doc. Ing. Antonín Havelka, CSc. +420 48 535 3499
Tajemník katedry: Ing. Katarína Zelová, Ph.D. +420 48 535 3390
Sekretariát: Iveta Havlíková +420 48 535 3201

Profesoři:
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs +420 48 535 3498
Docenti:
doc. Ing. Antonín Havelka, CSc. +420 48 535 3499
Odborní asistenti:
Ing. Viera Glombíková, Ph.D. +420 48 535 3124
  Ing. Eva Hercíková +420 48 535 3351
  Ing. Petra Komárková, Ph.D. +420 48 535 3500
  Ing. Michal Martinka, Ph.D. +420 48 535 3607
  Ing. Adnan Ahmed Mazari, Ph.D. +420 48 535 3677
  Ing. Renáta Nemčoková +420 48 535 3602
  Ing. Katarína Zelová, Ph.D. +420 48 535 3390
Vědeckovýzkumní pracovníci:
Ing. Michal Chotěbor +420 48 535 3601
  Ing. Marie Koldinská +420 48 535 3495
  Ing. Oksana Vojtenko, Ph.D. +420 48 535 3697
Technici: Gerhard Geisler +420 48 535 3292
  Hana Rulcová +420 48 535 3197
Doktorandi: Ing. Deepalli Dhruvanshi, B.Tech. +420 48 535 3241
    Ing. Valerie Dubrovská +420 48 535 3241
    Ing. Kateřina Fafejtová +420 48 535 3241
  Ing. Md Tanzir Hasan, B.Sc. +420 48 535 3241
    Ing. Elçin Tören, B.Eng. +420 48 535 3241