Přihlásit

M.Sc. Sajid Hussain | Ft.Tul.cz

Jméno: M.Sc. Sajid Hussain
Pracoviště: Katedra oděvnictví, budova F3
Telefon: +420 48 535 3241
E-mail: sajid.hussain@umt.edu.pk
Pozice: Ph.D. student
Školitel: Ing. Viera Glombíková, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
RIV:  
Research Gate:  
Osobní stránky:  

Téma disertační práce:

Fyziologický komfort funkčního prádla