Přihlásit

Laboratoř mechanických vlastností | Ft.Tul.cz

Specifická zařízení a výstupy

Laboratoř je vybavena přístroji:

Přístroj pro biaxiální namáhání plošných textilií

Možnost nastavení přírůstku posuvu ve směrech x a y (nezávisle na sobě) při sledování síly

Možnost nastavení přírůstku síly při sledování vyvolané deformace ve směrech x a y

Max. zatěžovací síla 5 kN, max. rychlost posuvu 100mm/s

Grafický a datový výstup

Textilní „burst tester“ - LH-13-62

Přístroj pro měření:

Multiaxiální pevnosti plošných textilií (efekt povrstvení, chemikálií, různých procesů)

Vyboulení plošné textilie před porušením (simulace při nošení, stárnutí textilie, vlivu prostředí na mechanické vlastnosti textilie)

DMT (Dynamic Modulus Tester) - LH-551

Komplexní přístroj pro měří rychlosti zvuku v materiálech

Měřené fyzikálních vlastností (z akustické rychlosti):

- Akustický elastický modul

- Materiálová anizotropie

- Orientace molekulárních řetězců ve vláknech a páscích

- Orientace vláken ve vlákenných vrstvách i přízích

Instron 4411 – jednoosé namáhání

Testování mechanických vlastností plošných a délkových textilií

Testování s konstantním přírůstkem deformace – sledování vyvolané síly

Zkoušky:

- Do destrukce materiálu

- Cyklické namáhání – únava materiálu

- Tahové namáhání

- Tlakové namáhání

- Ohybové namáhání – tříbodový ohyb

Testometric M350-10CT – průtlak kuličkou či prořez ostřím

Testování mechanických vlastností plošných textilií:

- odolnost proti protlačení kuličkou

- odolnost proti pronikání ostří

Zkoušky:

- do porušení materiálu

- cyklické namáhání (únava materiálu)

Testování s konstantním přírůstkem deformace – sledování vyvolané síly

Testometric M350-5CT – jednoosé namáhání

Testování mechanických vlastností plošných a délkových textilií

Testování s konstantním přírůstkem deformace – sledování vyvolané síly

Zkoušky:

- Do destrukce materiálu

- Cyklické namáhání – únava materiálu

- Tahové namáhání

- Tlakové namáhání

- Ohybové namáhání – tříbodový ohyb

MTESTQuattro - jednoosé namáhání

Testování mechanických vlastností délkových textilií

Testování s konstantním přírůstkem deformace – sledování vyvolané síly

Zkoušky:

- Do destrukce materiálu

- Cyklické namáhání – únava materiálu

- Tahové namáhání

- Tlakové namáhání

- Ohybové namáhání – tříbodový ohyb

   
Umístění: Budova D, 2. patro
Kontakt: Ing. Bc. Monika Vyšanská, Ph.D.
Šárka Řezníčková
Externí soubory: Provozní řád
Práce v laboratořích KTT - formulář
Nabídka služeb